Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти. В журналі є такі розділи: – Принципові концепції та структурування різних рівнів освіти з оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій; – Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів. – Системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень; – Оптична і квантова електроніка в комп'ютерних та інтелектуальних технологіях; – Біомедичні оптико-електронні системи та прилади; – Оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних і енергетичних технологіях; – Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу; – Волоконно-оптичні технології в інформаційних (Internet, Intranet тощо) та енергетичних мережах; – Системи та пристрої відображення інформації; – Оптико-електронні енергозберігаючі технології; – Альтернативні наукові ідеї та гіпотези.

 

Політика розділів

Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Оптична і квантова електроніка в комп'ютерних та інтелектуальних технологіях

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних і енергетичних технологіях

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Волоконно-оптичні технології в інформаційних (internet, intranet тощо) та енергетичних мережах

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Оптико-електронні енергозберігаючі технології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Альтернативні наукові ідеї та гіпотези

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Принципові концепції та структурування різних рівнів освіти з оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Видатні вчені сучасності за напрямком «оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології»

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Статті

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Статті цього журналу безпосередньо доступні всім бажаючим, виходячи з принципу, що вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню загального знання.