NUMERICAL SIMULATION OF THE QUANTUM STATES OF SQUEEZED LIGHT

  • B. Yavorskyy Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Анотація

Розглянуто квантову концепцію кодування інформації. З метою зменшення складності приготування квантових станів розроблено обчислювальний метод симуляції квантових станів світла отриманих раніше томографічними методами. Наведено результати комп′ютерної симуляції когерентних та розмитих станів.

Біографія автора

B. Yavorskyy, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
д.т.н., с.н.с., зав. кафедрою «Біотехнічні системи»
Як цитувати
[1]
B. Yavorskyy, NUMERICAL SIMULATION OF THE QUANTUM STATES OF SQUEEZED LIGHT, ОЕІЕТ, vol 18, no 2, pp 138-144, 1.
Розділ
Оптична і квантова електроніка в комп'ютерних та інтелектуальних технологіях