ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ І ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

  • А. Я. Кулик Вінницький національний технічний університет
  • Я. А. Кулик Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглядаються питання проведення комбінованої фільтрації: медіанної – для вилучення імпульсних завад і вейвлет-пакетної – для флуктуаційних. Проведена оцінка її ефективності для різних умов.

Біографії авторів

А. Я. Кулик, Вінницький національний технічний університет
д.т.н., професор кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки,
Я. А. Кулик, Вінницький національний технічний університет
студент факультету автоматики та комп’ютерних систем управління ІнАЕКСУ,
Як цитувати
[1]
А. Я. Кулик і Я. А. Кулик, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ І ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ, ОЕІЕТ, vol 20, № 2, с. 5-15, 1.
Розділ
Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)