СИНГУЛЯРНА ДІАГНОСТИКА МЮЛЛЕР-МАТРИЧНИХ ЗМІН СФЕРИ – МІОМЕТРІЇ

  • Yu. Ya. Tomka Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
  • O. Yu. Telen'ga Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
  • I. Z. Misevich Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Анотація

Стаття присв’ячена дослідженню процесів трансформації лазерного випромінювання мережами біологічних кристалів із застосуванням підходів сингулярної оптики. Отримані результати виявлили чітку кореляцію між "хараткеристичними" значеннями координатних розподілів елементів матриці Мюллера (Mik = 0, ±1) та поляризаційними сингулярностями (S- та C-точки) об’єктного поля мереж біологічних кристалів з наступною можливістю їх Мюллер-матричної селекції. Запропонована техніка Мюллер-матричної сингулярної діагностики патологічних змін жіночої репродуктивної сфери - міометрію.

Біографії авторів

Yu. Ya. Tomka, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
к.ф.-м.н., асистент, кафедра оптики і спектроскопії
O. Yu. Telen'ga, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
аспірант, кафедра оптики і спектроскопії
I. Z. Misevich, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
здобувач, кафедра оптики і спектроскопії
Як цитувати
[1]
Y. Y. Tomka, O. Y. Telen’ga, і I. Z. Misevich, СИНГУЛЯРНА ДІАГНОСТИКА МЮЛЛЕР-МАТРИЧНИХ ЗМІН СФЕРИ – МІОМЕТРІЇ, ОЕІЕТ, vol 20, № 2, с. 199-209, 1.
Розділ
Біомедичні оптико-електронні системи та прилади