Оптимізація ВЛФ-рівняння над експериментальними вимірами в'язкості кінцевого набору фіксованих температурах

  • V. V. Romanuke Khmelnytskyy National University

Анотація

Запропоновано критерій вибору найбільш адекватного ВЛФ-рівняння у скінченній множині таких рівнянь, які отримуються скінченною кількістю вимірювань в’язкості. Запропонований критерій заснований на мінімізації відстані у просторі з між ВЛФ-рівнянням та -ланковою ламаною-зразком, що з’єднує точок вимірів в’язкості. Також розроблено і представлено MATLAB-функцію для обчислення та збереження прямих та непрямих параметрів визначеного оптимального ВЛФ-рівняння.

Біографія автора

V. V. Romanuke, Khmelnytskyy National University
candidate of technical science, associate professor of the Applied Mathematics and Social Informatics Department
Як цитувати
[1]
V. V. Romanuke, Оптимізація ВЛФ-рівняння над експериментальними вимірами в’язкості кінцевого набору фіксованих температурах, ОЕІЕТ, vol 21, № 1, с. 24-43, 1.
Розділ
Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів