[1]
Барило, Г.І., Готра, З.Ю., Зазуляк, А.М., Кіцера, О.О., Кожухар, О.Т. і Кус, Н.І. 2013. АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ З НЕПЕРЕРВНИМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИМ ТЕСТУВАННЯМ БІООБ’ЄКТА. Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. 24, 2 (Жов 2013), 81–85.