[1]
Заболотна, Н.І. і Радченко, К.О. 2014. Аналіз похибок визначення матриці Мюллера біологічного шару в системі двовимірного Мюллер-матричного картографування. Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. 28, 2 (Груд 2014), 62–70.