(1)
Заболотна, Н. І.; Радченко, К. О. Аналіз похибок визначення матриці Мюллера біологічного шару в системі двовимірного Мюллер-матричного картографування. Опт-ел. інф-енерг. техн. 2014, 28, 62-70.