Кожем‘яко, В. П., & Просоловська, В. В. (2013). СТРУКТУРНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 19(1), 138–148. вилучено із https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/155