Кожем’яко, В. П., Маліновський, В. І., Новицький, Р. М., & Довгалюк, Р. Ю. (2013). МЕТОДИ І МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПОРІВНЯННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЛОГІКО-ЧАСОВОГО ТИПУ НА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІЙ ЕЛЕМЕНТНІЙ БАЗІ ДЛЯ ЗАДАЧ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ. Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 22(2), 5–24. вилучено із https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/222