Заболотна, Н. І., & Радченко, К. О. (2014). Аналіз похибок визначення матриці Мюллера біологічного шару в системі двовимірного Мюллер-матричного картографування. Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 28(2), 62–70. вилучено із https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/384