Алієв, А. А., & Самедов, Р. Б. (2017). ВІДМОВОСТІЙКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА В ПРИВАТНІЙ ХМАРІ. Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 31(1), 5–12. вилучено із https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/434