ЗАБОЛОТНА, Н. І., ШОЛОТА, В. В., & ОКАРСЬКИЙ, Г. Г. (2019). ЗОБРАЖАЛЬНА СИСТЕМА ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ОРІЄНТАЦІЙНО-ФАЗОВИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОШАРОВИХ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН. Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 37(1), 39–49. https://doi.org/10.31649/1681-7893-2019-37-1-39-49