СТАДНІЙ, О. Ю., ВАСЮРА, А. С., & ДОРОЩЕНКОВ, Г. Д. (2019). АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ В РОБОТІ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ, ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ. Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 37(1), 109–115. https://doi.org/10.31649/1681-7893-2019-37-1-109-115