Заболотна, Н. І., Бісікало, О. В., & Шолота, В. В. (2021). Підтримка прийняття рішень в системі поляризаційної зображальної діагностики гістологічних зрізів за аналізом їх параметрів анізотропії . Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 40(2), 29–40. https://doi.org/10.31649/1681-7893-2020-40-2-29-40