Круцкевич, О. Д., Я. М. Николайчук, Н. Д. Круцкевич, і О. М. Заставний. 2021. «МЕТОД ТА АЛГОРИТМ МНОЖЕННЯ У ДВОВИМІРНІЙ СИСТЕМІ ЧИСЛЕННЯ МАТРИЧНОГО РАДЕМАХЕРА». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 19 (1):80-83. https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/145.