Заболотна, Н. І., О. Г. Ігнатенко, К. О. Радченко, і А. К. Краснощока. 2013. «АНАЛІЗ ОПТИЧНИХ І ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-КОРЕЛЯЦІЙНИХ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ФАЗОВО- НЕОДНОРІДНОЇ СТРУКТУРИ ШАРІВ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН І РІДИН». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 24 (2):95-107. https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/278.