Московко, М. В., С. В. Тимчик, і І. І. Ентін. 2014. «АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТА АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 27 (1):110-16. https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/340.