Заболотна, Н. І., і К. О. Радченко. 2014. «Аналіз похибок визначення матриці Мюллера біологічного шару в системі двовимірного Мюллер-матричного картографування». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 28 (2):62-70. https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/384.