Вуж, Т. Є., і В. Б. Мокін. 2014. «Оцінювання впливу просторово-розподілених шкідливих факторів на стан здоров’я населення на основі просторово-хронологічної моделі даних». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 28 (2):71-80. https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/386.