Алієв, А. А., і Р. Б. Самедов. 2017. «ВІДМОВОСТІЙКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА В ПРИВАТНІЙ ХМАРІ». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 31 (1):5-12. https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/434.