Безкревний, Олександр Сергійович, і Андрій Вікторович Кожем’яко. 2021. «Автоматизована система для обробки зображень на базі ПЛІС». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 39 (1):21-26. https://doi.org/10.31649/1681-7893-2020-39-1-21-26.