Барило, Г. І., Готра, З. Ю., Зазуляк, А. М., Кіцера, О. О., Кожухар, О. Т. і Кус, Н. І. (2013) «АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ З НЕПЕРЕРВНИМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИМ ТЕСТУВАННЯМ БІООБ’ЄКТА», Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 24(2), с. 81–85. доступний у: https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/276 (дата звернення: 16Травень2022).