Заболотна, Н. І., Ігнатенко, О. Г., Радченко, К. О. і Краснощока, А. К. (2013) «АНАЛІЗ ОПТИЧНИХ І ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-КОРЕЛЯЦІЙНИХ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ФАЗОВО- НЕОДНОРІДНОЇ СТРУКТУРИ ШАРІВ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН І РІДИН», Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 24(2), с. 95–107. доступний у: https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/278 (дата звернення: 28Січень2023).