Московко, М. В., Тимчик, С. В. і Ентін, І. І. (2014) «АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТА АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)», Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 27(1), с. 110–116. доступний у: https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/340 (дата звернення: 8Лютий2023).