Алієв, А. А. і Самедов, Р. Б. (2017) «ВІДМОВОСТІЙКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА В ПРИВАТНІЙ ХМАРІ», Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 31(1), с. 5–12. доступний у: https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/434 (дата звернення: 30Листопад2021).