Yaskiv, V. (2020) Експериментальне дослідження високочастотних магматичних перетворювачів потужності для синхронної ректифікації, Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 38(2), с. 113-121. doi: 10.31649/1681-7893-2019-38-2-113-121.