Осадчук, А., Осадчук, В. і Осадчук, Я. (2020) Математичне моделювання фізичного механізму утворення об’ємного приповерхневого заряду в напівпровідниках для інтелектуальних частотних сенсорів концентрації газу, Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 38(2), с. 107-112. doi: 10.31649/1681-7893-2019-38-2-107-112.