Квєтний, Р. Н. і Дементьєв, В. Ю. (2013) «МОДИФІКОВАНІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ СПЛАЙНИ», Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, 17(1), с. 65–70. доступний у: https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/80 (дата звернення: 16Травень2022).