Ушенко, О. Г., і Н. І. Заболотна. «МЮЛЛЕР-МАТРИЧНА ДВОВИМІРНА ТОМОГРАФІЯ БАГАТОШАРОВИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН І РІДИН». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, вип. 20, вип. 2, Жовтень 2013, с. 156-62, https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/186.