Барило, Г. І., З. Ю. Готра, А. М. Зазуляк, О. О. Кіцера, О. Т. Кожухар, і Н. І. Кус. «АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ З НЕПЕРЕРВНИМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИМ ТЕСТУВАННЯМ БІООБ’ЄКТА». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, вип. 24, вип. 2, Жовтень 2013, с. 81-85, https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/276.