Заболотна, Н. І., О. Г. Ігнатенко, К. О. Радченко, і А. К. Краснощока. «АНАЛІЗ ОПТИЧНИХ І ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-КОРЕЛЯЦІЙНИХ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ФАЗОВО- НЕОДНОРІДНОЇ СТРУКТУРИ ШАРІВ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН І РІДИН». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, вип. 24, вип. 2, Жовтень 2013, с. 95-107, https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/278.