Заболотна, Н. І., І. В. Мусійчук, і С. В. Костюк. «КОНЦЕПЦІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СПЕЦПРОЦЕСОРІВ ДЛЯ ІТЕРАЦІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, вип. 16, вип. 2, Листопад 2013, с. 34-41, https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/36.