Заболотна, Н. І., і К. О. Радченко. «Аналіз похибок визначення матриці Мюллера біологічного шару в системі двовимірного Мюллер-матричного картографування». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, вип. 28, вип. 2, Грудень 2014, с. 62-70, https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/384.