Заболотна, Н. І., О. В. Бісікало, і В. В. Шолота. «Підтримка прийняття рішень в системі поляризаційної зображальної діагностики гістологічних зрізів за аналізом їх параметрів анізотропії». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, вип. 40, вип. 2, Вересень 2021, с. 29-40, doi:10.31649/1681-7893-2020-40-2-29-40.