Квєтний, Р. Н., і В. Ю. Дементьєв. «МОДИФІКОВАНІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ СПЛАЙНИ». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї, вип. 17, вип. 1, Листопад 2013, с. 65-70, https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/80.