Заболотна, Н. І., і К. О. Радченко. «Аналіз похибок визначення матриці Мюллера біологічного шару в системі двовимірного Мюллер-матричного картографування». Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 28, no. 2 (Грудень 25, 2014): 62–70. дата звернення Жовтень 23, 2021. https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/384.