https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/issue/feed Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 2019-07-30T12:24:07+03:00 Кожем'яко В. П. oeipt@ukr.net Open Journal Systems <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.</p> https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/516 Порівняльний аналіз алгоритмів спрощення многокутників та ламаних ліній 2019-07-30T11:09:52+03:00 Дмитро Вікторович Коцур dkotsur@gmail.com <p class="1Journal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="X-NONE" style="font-size: 12.0pt; font-weight: normal;">У статті проаналізовано існуючі на сьогодні алгоритми спрощення многокутників та ламаних ліній на площині. Проведено порівняльний аналіз оцінок складності алгоритмів, експериментально встановлено час виконання алгоритмів та побудовано криві залежності ступені спрощеності многокутника від значень похибки алгоритму.</span></p> 2019-07-08T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/517 Швидкодіючі фібоначчієві лічильники для систем обробки сигналів 2019-07-30T11:18:05+03:00 Олексій Дмитрович Азаров oeipts@gmail.com Олександр Іванович Черняк alexandr.chernyak@gmail.com <p>В роботі розглядається метод побудови швидкодіючого лічильника у модифікованій р-системі числення фібоначчі при р=1. Наведено теоретичні основи лічби у даній системі числення. Описано фібоначчієві перетворення коду, які реалізують перенесення і запозичення раніше, ніж виникає переповнення розрядів, що дозволяє зменшити їх довжину. Представлено структурну реалізацію запропонованого лічильника.</p> <p>&nbsp;</p> 2019-07-08T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/518 Знаходження дефектів на деревині шляхом сегментації зображення 2019-07-30T11:33:13+03:00 Андрій Вікторович Кожем'яко kvantron@gmail.com Геннадій Колесник oeipts@gmail.com <p>У роботі розроблено алгоритм пошуку обєктів на зображенні. Отримані результати показали порівняно високу швидкість та якість. Також проаналізовано методи автоматичного пошуку порогового значення бінаризації, для вирішення задачі сегментації.</p> 2019-07-08T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/519 Інформаційна технологія побудови 3D сцен для віртуальної реальності з підвищеною швидкодією 2019-07-30T11:39:39+03:00 Андрій Анатолійович Яровий a.yarovyy@vntu.edu.ua Людмила Вікторівна Крилик oeipts@gmail.com Олександр Олександрович Кулик oeipts@gmail.com Дмитро Геннадійович Пасічник oeipts@gmail.com Олександр Володимирович Небожанов oeipts@gmail.com <p class="4Journal" style="margin-left: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt;">В проведених дослідженнях здійснено аналіз особливостей організації інформаційної технології побудови 3D-сцен. Реалізовано програмний засіб призначений для побудови 3D-сцен на основі як CPU, так і GPU-орієнтованої програмно-апаратної платформи. За рахунок застосування ядер GPU для оброблення елементів 3D-сцен досягнуто підвищення швидкодії процесу їх оброблення.</span></p> 2019-07-08T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/520 Топографічна структури мюллер-матричних зображень полікристалітних мереж біологічних шарів 2019-07-30T11:44:30+03:00 Ольга Юріївна Новаковська oeipts@gmail.com Олександр Володимирович Дуболазов a.dubolazov@chnu.edu.ua Олександр Валеріувич Олар oeipts@gmail.com Юрій Олександрович Ушенко oeipts@gmail.com Леонід Йосипович Підкамінь oeipts@gmail.com Юрій Ярославович Томка oeipts@gmail.com <p class="4Journal" style="margin-left: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt;">У даній статті розглядається можливість виявлення основних механізмів формування мюллер-матричних зображень мережі криволінійних двопроменезаломлюючих кристалітів і визначення основних сценаріїв формування топографічної структури контурів характеристичних значень координатних розподілів матричних елементів.</span></p> 2019-07-08T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/521 Взаємозв’язок поляризаційно-сингулярного та поляризаційно-кореляційного підходів до аналізу оптичних властивостей біологічних полікристалітних мереж 2019-07-30T11:48:04+03:00 Артем Олегович Карачевцев oeipts@gmail.com Олександр Володимирович Дуболазов a.dubolazov@chnu.edu.ua Олександр Валеріувич Олар oeipts@gmail.com Юрій Олександрович Ушенко oeipts@gmail.com Леонід Йосипович Підкамінь oeipts@gmail.com Юрій Ярославович Томка oeipts@gmail.com <p class="4Journal" style="margin-left: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt;">У даній статті обгрунтовано та виявлено діагностичні можливості взаємозв’язку між сингулярним і кореляційним підходами до аналізу поляризаційно-неожнорідних об’єктних полів біологічних шарів.</span></p> 2019-07-08T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/522 Поляризаційна неоднорідність і сингулярності зображень полікристалітних біологічних мереж 2019-07-30T11:50:21+03:00 Олександр Володимирович Дуболазов a.dubolazov@chnu.edu.ua Михайло Юрійович Сахновський oeipts@gmail.com Олександр Валеріувич Олар oeipts@gmail.com Петро Михайлович Григоришин oeipts@gmail.com Юрій Олександрович Ушенко oeipts@gmail.com <p class="4Journal" style="margin-left: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt;">Запропоновано механізм мюллер-матричного аналізу взаємодії лазерного випромінювання з полікристалітними структурами шарів біологічних тканин виявив умови й орієнтаційно-фазові механізми “генерування” мереж поляризаційно-сингулярних станів у відповідних зображеннях таких об’єктів.</span></p> 2019-07-08T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/523 Аналіз методів та систем лазерної поляриметрії для відтворення анізотропних параметрів біологічних шарів 2019-07-30T11:54:24+03:00 Наталія Іванівна Заболотна Natalia.zabolotna@gmail.com Владислава Владислівівна Шолота oeipts@gmail.com Антон Ігорович Колівошко oeipts@gmail.com <p>Наведено&nbsp; класифікацію методів та засобів лазерної поляриметрії біологічних тканин (рідин), проаналізовано методи та засоби зображальної мюллер-матричної поляриметрії для відтворення анізотропних характеристик біологічних шарів. За результатами аналізу визначено чинники можливого підвищення достовірності діагностування патологічних змін біологічних об’єктів при застосуванні поляризаційних технологій.</p> 2019-07-08T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/524 Перспективи використання кристалів ZnSe <Te> в гіперспектральних оптичних системах 2019-07-30T11:58:39+03:00 Viktor Makhniy oeipts@gmail.com Oksana Kinzerska oksanakinzerska@gmail.com Illya Senko oeipts@gmail.com <p>Обговорюються перспективи використання розплавних кристалів ZnSe&lt;Te&gt; після їх додаткового легування рідкісноземельними елементами для створення гіперспектальних оптичних елементів з підвищеною температурною та радіаціонною стійкостями.</p> 2019-07-08T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/525 Генезис інтегральних схем з оптичним зв`язком на мікропотужних оптронах і їх елементах 2019-07-30T12:11:26+03:00 Микола Петрович Проскурін nickolay@zntu.edu.ua <p>В статті наведено огляд&nbsp; розвитку мікропотужних оптронів УВЧ діапазону, їх елементів при створенні планарних інтегральних схем (ІС)&nbsp; з оптичними зв`язками, проведен аналіз запропонованих конструктивно-технологічних рішень (випромінювачі, фотоприймачі і оптичні канали) у порівнянні з експериментальними розробками відомих виробників ІС.</p> <p>&nbsp;</p> 2019-07-08T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/526 Особливості впровадження сучасного освітлення в навчальних аудиторіях 2019-07-30T12:13:36+03:00 Яніна Германівна Скорюкова oeipts@gmail.com Сергій Михайлович Марков sergmarkov01@gmail.com <p>У статті обґрунтовано необхідність впровадження сучасного освітлення. Проаналізовано основні характеристики світлодіодних світильників найбільш відомих вітчизняних виробників щодо придатності їх застосування в навчальних приміщеннях. Змодельований розподіл світла LED-світильників на прикладі реального навчального приміщення з використанням програми DIALux.</p> 2019-07-08T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/527 Багатофункціональна комп’ютеризована лабораторія для наскрізної практичної підготовки студентів спеціальності 151 2019-07-30T12:24:07+03:00 Володимир Миколайович Папінов vnpapinov@gmail.com Ярослав Анатолійович Кулик oeipts@gmail.com <p>У статті обґрунтовано доцільність організації лабораторного практикуму для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" на базі багатофункціональної комп’ютеризованої лабораторії, програмно-технічні засоби якої утворюють повномасштабну комп’ютерно-інтегровану систему управління виробництвом.</p> 2019-07-08T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##