https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/issue/feed Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 2019-06-20T10:16:33+03:00 Кожем'яко В. П. oeipt@ukr.net Open Journal Systems <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.</p> https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/500 Особливості графічних моделей багатооперандних обчислювальних процесів 2019-06-19T15:57:37+03:00 Тетяна Борисівна Мартинюк oeipts@gmail.com Антоніна Героніївна Буда oeipts@gmail.com Андрій Вікторович Кожем’яко kvantron@gmail.com Леонід Михайлович Куперштейн oeipts@gmail.com <p>У статті розглянуто моделі обчислювальних процесів з обробленням масивів даних за різницевими зрізами. Запропоновано моделі у вигляді інформаційних графів для згортки та алгебраїчного підсумовування елементів векторного масиву чисел. Наведено числові приклади розглянутих обчислювальних процесів, які ілюструють відповідні часові співвідношення для обчислювальних операцій багатооперандного підсумовування чисел.</p> 2019-06-14T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/503 Ідентифікація суб’єктів в системах контролю доступу за допомогою ідентифікаційної логіко-часової функції, як ефективний метод комплексного захисту інформації 2019-06-19T16:05:36+03:00 Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька skn1901@gmail.com Ірина Олексіївна Бондаренко oeipts@gmail.com <p>Розглянуто можливість підвищення ефективності захисту доступу до інформації із застосуванням спеціальної ідентифікаційної логіко-часової функції. Запроповано використання такої функції для парольної та біометричної ідентифікації суб’єктів.</p> 2019-06-14T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/504 Моделювання фотовольтаїчних перетворювачів на основі широтно-імпульсної модуляції 2019-06-19T16:20:01+03:00 Зенон Юрійович Готра oeipts@gmail.com Роман Любомирович Голяка oeipts@gmail.com Григорій Іванович Барило oeipts@gmail.com Володимир Васильович Вірт djamal_vova_virt@ukr.net <p>В роботі наведено нові підходи математичного моделювання мікропотужних перетворювачів на основі створених математичних моделей перетворювачів з використанням широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). Проведено дослідження та наведено результати моделювання мікропотужних режимів роботи таких перетворювачів, при зміні параметрів вхідних сигналів. Отримані результати моделювання використано для побудови сигнального перетворювача на основі мікроконтролера PSoC 5LP(Cypress).</p> 2019-06-14T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/506 Принципи Фур’є поляриметрії оптично анізотропних мереж 2019-06-19T16:39:55+03:00 Артем Валерійович Карачевцев oeipts@gmail.com Олександр Володимирович Дуболазов oeipts@gmail.com Михайло Юрійович Сахновський oeipts@gmail.com Олександр Валеріувич Олар oeipts@gmail.com Петро Михайлович Григоришин oeipts@gmail.com <p>У даній статті розглядається можливість застосування принципів Фур’є&nbsp; поляриметрії для дослідження&nbsp; оптично анізотропних мереж&nbsp; біологічних об’єктів. Продемонстровано можливість застосування статистичного аналізу для дослідження координатних розподілів станів поляризації у Фур'є-площині, поля розсіяного лазерного випромінювання віртуальними полікристалічними мережами. Виявлено поляризаційно-неоднорідну структурність Фур'є-образів лазерних зображень ансамблів оптико-анізотропних двопроменезаломлюючих кристалів.</p> 2019-06-14T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/507 Система Фур'є-Cтокс-поляриметрії полікристалічних мереж біологічних тканин 2019-06-20T10:16:33+03:00 Олександр Володимирович Дуболазов a.dubolazov@chnu.edu.ua Михайло Юрійович Сахновський oeipts@gmail.com Олександр Валеріувич Олар oeipts@gmail.com Петро Михайлович Григоришин oeipts@gmail.com Юрій Олександрович Ушенко oeipts@gmail.com <p>У даній статті розглядається можливість застосування Фур'є-стокс-поляриметрії для дослідження структури полікристалічних мереж біологічних тканин. Продемонстровано взаємозв’язок між набором статистичних моментів 1-го – 4-го порядків, що характеризують координатні розподіли азимута й еліптичності Фур'є-спектрів поляризаційно-неоднорідних зображень біологічних тканин і параметрами оптичної анізотропії полікристалічних мереж.</p> 2019-06-14T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/510 Дослідження сценаріїв формування кореляційних контурів двопроменезаломлюючих мереж реальних біологічних тканин 2019-06-19T17:23:58+03:00 Артем Валерійович Карачевцев oeipts@gmail.com Олександр Володимирович Дуболазов oeipts@gmail.com Олександр Валеріувич Олар oeipts@gmail.com Юрій Олександрович Ушенко oeipts@gmail.com Леонід Йосипович Підкамінь oeipts@gmail.com Юрій Ярославович Томка oeipts@gmail.com <p>У даній статті розроблено метод кроскореляційного аналізу КСВА–мап оптично-анізотропних біологічних шарів, введено новий кількісний параметр – коефіцієнт асиметрії К-контуру.</p> 2019-06-14T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/508 Визначення енергетичних характеристик сигналів передавання інформації для задач телемедицини 2019-06-19T17:32:49+03:00 Анатолій Ярославович Кулик kulyk@vnmu.edu.ua Борис Федорович Коваль oeipts@gmail.com Тетяна Григорівна Ревіна oeipts@gmail.com Марія Вікторівна Боднар oeipts@gmail.com <p>Розроблений математичний апарат для оцінювання співвідношення <em>сигнал/шум</em>, виходячи з помилки ІІ роду. Проведені необхідні розрахунки і дані рекомендації щодо використання в інформаційних системах телемедицини.</p> 2019-06-14T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/509 Інформаційна технологія моніторингу та підтримки прийняття рішень для визначення стану здоров’я студентів 2019-06-20T09:52:50+03:00 Сергій Васильович Тимчик oeipts@gmail.com <p>Запропоновано побудову архітектури інформаційної технології для автоматизованого збору та оброблення інформації про стан студента; групу критеріїв для визначення рівня відповідності функціонального стану студентів умовам навчання в обраному ВНЗ. Проведено експериментальне дослідження запропонованої технології та критеріїв для спеціалізованої групи користувачів.</p> 2019-06-18T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/511 Застосування явища поверхневого плазмонного резонансу для контролю процесу полімеризації оптичних клеїв 2019-06-20T09:43:47+03:00 Гліб Вячеславович Дорожинський oeipts@gmail.com Ганна Василівна Дорожинська oeipts@gmail.com Володимир Петрович Маслов oeipts@gmail.com <p>Запропоновано метод на основі явища поверхневого плазмонного резонансу для контролю у реальному часі процесу полімеризації оптичних клеїв, що показано на прикладі фотополімерних клеїв марок Akrol-3-360 і UV630. По розрахованим швидкостям та тривалості фотополімеризації визначено, що клей марки UV630 має на 25% більшу швидкість полімеризації та майже у два рази менший термін полімеризації, ніж клей марки Akrol-3-360.</p> 2019-06-14T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/512 Ефективність передачі сонячного випромінювання на відстань по волоконно-оптичним кабелям 2019-06-20T09:48:02+03:00 Сергій Володимирович Павлов psv@vntu.edu.ua Євгеній Олександрович Ходяков oeipts@gmail.com Микола Павлович Марцев oeipts@gmail.com <p>У статті досліджуються функціональність і можливості застосування систем передачі сонячного випромінювання на відстань по волоконно-оптичним кабелям (ВОК)</p> 2019-06-14T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/513 Сучасні підходи до підвищення ефективності роботи асинхронних двигунів 2019-06-19T17:50:27+03:00 Ярослав Віталійович Опольський oeipts@gmail.com Анатолій Степанович Васюра vasyura.a.s@vntu.edu.ua <p>Розглянуто сучасні підходи до підвищення ефективності роботи&nbsp; асинхронних двигунів, проведено аналіз найбільш дієвих способів покращення експлуатаційних показників двигунів та прикладів реалізації.</p> 2019-06-14T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/514 Крайова люмінесценція кристалів селеніду цинку з домішками рідкоземельних елементів 2019-06-20T10:05:55+03:00 Viktor P. Makhniy oeipts@gmail.com Mykhailo M. Berezovskiy oeipts@gmail.com Oksana V. Kinzerska oeipts@gmail.com Illya M. Senko senko.illia14@gmail.com <p>Експериментально показано, що легування бездомішкових розплавних кристалів ZnSe рядом рідкісноземельних елементів (Ce, Gd та Yb) викликають «ефект очищення», який проявляється в значному «придушенні» низькоенергетичної та посиленні краєвої смуги люмінесценції.</p> 2019-06-18T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/515 Організація баз знань у багатокомпонентних оптичних інформаційних мережах 2019-06-20T09:39:36+03:00 Вадим Ігоревич Маліновский vad.malinovsky@gmail.com <p>В статті розглянуті новітні підходи використання новітніх технологій організації баз знань на базі сучасних інформаційних технологій роботи із базами даних (POSTGRESQL, MONGO {DB}), орієнтованих на роботу з Big Data у багатокомпонентних оптичних інформаційних мережах (БКОІМ). Запропоновані підходи і архітектура можуть бути використані для створення оптичних розподілених мереж нового покоління із використанням надшвидкісних каналів (Fiber Optical 5NGi Internet) і паралельними алгоритмами штучного інтелекту (AI) на базі GRID архітектури.</p> 2019-06-14T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##