https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/issue/feed Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 2020-04-18T11:42:39+03:00 Сергій Володимирович Павлов (Sergii V. Pavlov) psv@vntu.edu.ua Open Journal Systems <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.</p> https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/546 Використання морфінгу зображень у медицині 2020-04-17T15:17:10+03:00 Сергій Володимирович Павлов psv@vntu.edu.ua Олександр Никифорович Романюк romanyuk@vntu.edu.ua Сергій Олександрович Романюк oeipts@gmail.com <p>Розглянуто питання використання морфінгу зображень в медицині. Запропоновано використовувати морфінг для задач ринопластики, дослідження, дослідження динаміки розвитку голови людини. Запропоновані методи зміни густини полігональної мережі.</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/547 Використання фракталів для аналізу біосигналів 2020-04-17T15:21:34+03:00 Тетяна Миколаївна Нікітчук tnikitchuk@ukr.net Роман Олександрович Коломієць oeipts@gmail.co Сергій Макарович Злепко zlepko@vntu.edu.ua Вальдемар Вуйцік oeipts@gmail.com <p>В роботі показана можливість застосування фракталів та їх кількісних показників для дослідження біосигналів, а саме пульсових сигналів з метою подальшої оцінки шуму в сигналі та в якості кількісних показників фазових портретів пульсограм.</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/548 Застосування методу KVΡ-перетворення формування еталон-масок при обробленні фотоплетизмографічної інформації 2020-04-17T15:24:22+03:00 Сергій Володимирович Павлов psv@vntu.edu.ua Вікторія Петрівна Думенко oeipts@gmail.com Петро Федорович Колісник oeipts@gmail.com Андрій Юрійович Клапоущак oeipts@gmail.com <p>В роботі сформовано еталон-маски шляхом застосування методу KVΡ-перетворення, який базується на використанні принципу квантування часу світловим променем, що дозволило підвищити достовірність обробляємої фотоплетизмографічної інформації.&nbsp; Даний метод KVР-перетворення можна застосувати до оброблення біомедичної інформації, а саме до перетворення основних точок фотоплетизмограми</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/549 Підхід до математичного моделювання ефективності web-ресурсів 2020-04-17T15:27:50+03:00 Микола Петрович Дивак oeipts@gmail.com Андрій Миколайович Мельник oeipts@gmail.com Андрій Вікторович Ковбасістий kov_and@ukr.net Олександр Андрійович Папа oeipts@gmail.com <p>У праці розглядаються математичні моделі динаміки&nbsp; ефективності функціонування інформаційних web-ресурсів.&nbsp; Обґрунтовано застосування стохастичних порогових моделей та запропоновано підхід до оцінювання параметрів цих моделей. Проведено ряд чисельних експериментальних досліджень, які виконані на основі&nbsp; даних функціонування конкретного web-ресурсу.&nbsp; На основі проведених експериментів підтверджено ефективність застосування запропонованованих моделей. Для оцінки ефективності функціонування інформаційних web-ресурсів потрібні математичні моделі процесів їх функціонування. Ці моделі дозволяють вирішувати задачі оптимізації програмних алгоритмів і використання технічних ресурсів. Побудова таких моделей вимагає всебічного дослідження процесів функціонування web-ресурсів з урахуванням впливу всіх елементів системи на її функціонування. Принципова відмінність моделі, яка пропонується у даній роботі, від моделі TAR і TARMA полягає, перш за все, в тому, що значення модельованого показника виявляються доступні тільки частини, тому замість моделі часового ряду використовуються моделі динамічних систем спостереження. Крім того, передбачається можливість множинної зміни режимів в процесі еволюції системи спостереження.</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/550 Розпізнавання нетипових ситуацій на дорозі за допомогою згорткової нейронної мережі 2020-04-17T16:05:09+03:00 Олег Костянтинович Колесницький kolesnytskiy@vntu.edu.ua Сергій Володимирович Кукунін sergey.kukunin@gmail.com Мирослав Юрійович Дерев’янко dereviankomiroslav77@gmail.com Артур Амадейович Преподобний Мендеш Да Майа artes287@gmail.com <p>Запропоновано інформаційну технологію розпізнавання нетипових ситуацій на дорозі та досліджено її програмну реалізацію. Для детектування та трекінгу об’єктів в реальному часі використовувалася згорткова нейронна мережа YOLO. Для виявлення нетипових ситуацій використовувався аналіз змін характеристик руху виявлених об’єктів.</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/551 Аналіз методів спектрофотометрії для виявлення властивостей біологічних тканин 2020-04-18T11:42:39+03:00 Жанна Миколаївна Хоменко joanekhomenko@gmail.com Алія Килишбаївна Зильгараева oeipts@gmail.com Сергій Володимирович Павлов psv@vntu.edu.ua Олександр Сергійович Безкревний alexvntu@gmail.com <p>Спектральні характеристики біологічних середовищ залежать в основному від концентрації досліджуваної речовини та визначаються кількістю домінуючих поглинальних компонентів. Однак наявність компонентів з однаковими або наближеним поглинальними властивостями призводить до того, що спектральні лінії окремих компонентів можуть перекриватись. Тому можуть виникнути складнощі при кількісному визначенні концентрації цих компонентів. На спектральні характеристики також впливає структура біологічної тканини, яка може змінюватись в залежності від наявної патології або під впливом фізичних чинників. На спектрофотометричних дослідженнях базуються сучасні методи біомедичної діагностики: пульсоксиметрія, лазерна допплерівська флоуметрія, лазерна дифузійна томографія, оптична мамографія, когерентна оптична томографія, лазерна флуоресцентна діагностика, а також методи, що використовуються для визначення вмісту жиру в тканинах, холестерину, каротиноїдів, цукру в крові та ін.. Крім прямої діагностики, методи спектрофотометрії досить часто використовуються для оцінки ефективності низькоінтенсивного лазерного впливу в режимі реального часу.</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/552 Розвиток методу ідентифікації особистості за венозним рисунком долоні руки 2020-04-17T16:09:55+03:00 Геннадій Михайлович Новіцький pclife85@gmail.com <p>Розвинуто та описано метод ідентифікації особистості за венозним рисунком долоні руки, який повністю виключає можливість їх підробки, шляхом введення до його структури етапів детектування життєздатності долоні руки і контрольної перевірки прийнятого рішення.</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/553 Біотехнічна система для визначення і моніторингу стану здоров’я студентів 2020-04-17T16:11:24+03:00 Сергій Васильович Тимчик tymchyksv@ukr.net <p>В роботі запропоновано структуру бітехнічної системи, яка поєднує в собі біологічну і технічну складові, забезпечує встановлену форму організації обміну інформацією, що дає можливість інтегрувати її в структуру технологічного процесу забезпечення здоров’я студентів та наведено порівняння результатів, отриманих розрахунковим шляхом за участі експертів та із використанням системи.</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/554 Оптичні технології підвищення репродуктивної здатності осетрових видів риб 2020-04-17T16:12:54+03:00 Наталія Володимирівна Тітова tnv.titova@gmail.com Сергій Володимирович Павлов psv@vntu.edu.ua Сергій Макарович Злепко zlepko@vntu.edu.ua Євгеній Леонідович Піротті oeipts@gmail.com Олексій Євгенович Піротті oeipts@gmail.com <p>В роботі надано детальний огляд використання різноманітного впливу технологій опромінення на риборозплідний процес. Проаналізовані результати власного дослідження на ікрі осетрових видів риб за допомогою фотонних матриць. На основі аналізу проведеного дослідження в статті зроблено висновки щодо впливу оптичного випромінювання на підвищення репродуктивної здатності осетрових видів риб.</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/555 Оптико-електронна cистема оцінювання динамічних змін біомедичних зображень мікросудин очного дна 2020-04-17T16:16:51+03:00 Сергій Володимирович Павлов psv@vntu.edu.ua Наталія Петрівна Бабюк oeipts@gmail.com Сергій Макарович Злепко zlepko@vntu.edu.ua Йосип Романович Салдан oeipts@gmail.com Людмила Володимирівна Абраменко oeipts@gmail.com <p>В роботі представлено оптико-електронну систему для оцінювання динамічних змін біомедичних зображень за рахунок розрахунку інформативних діагностичних ознак біомедичних зображень, що дозволяє проводити оцінювання стану судин та визначення кон'юнктивального індексу. Удосконалено метод автоматичного вибору порогу градієнтного фільтра, що базується на використанні даних, які подаються градієнтними методами і забезпечують визначення оптимального порогу, що підвищує достовірність прогнозування швидкості динамічних змін&nbsp; біомедичних зображень і визначає оптимальний рівень порогу в умовах динамічних збурюючих факторів.</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/556 Багатофункціональний блок подразнення зворотного гортанного нерва у задачі його ідентифікації 2020-04-17T16:22:42+03:00 Микола Петрович Дивак oeipts@gmail.com Володимир Іванович Тимець volodymyrtymets@gmail.com Андрій Миколайович Дивак oeipts@gmail.com <p>У статті розглянуто завдання створення та дослідження системи ідентифікації зворотного гортанного нерва із використанням багатофункціонального блоку подразнення тканин хірургічної рани. Запропонована складна система ідентифікації зворотного гортанного нерва в області хірургічної рани під час операції на органах шиї. Експериментальні дослідження застосування електрофізіологічного методу подразнення тканин хірургічної рани з різними характеристиками електричного струму, утвореного багатофункціональним блоком, показали найбільшу ефективність у разі використання змінного струму частотою 300 Гц. Під час операцій на щитовидній залозі створена та апробована система ідентифікації зворотного гортанного нерва з багатофункціональним блоком подразнення тканин хірургічної рани. Також встановлено необхідність подальших досліджень запропонованого способу та системи на випадок використання імпульсного струму з біполярними імпульсами.</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/557 Фотоелектричні станції як елемент енергоефективного електропостачання 2020-04-17T16:26:31+03:00 Петро Дем’янович Лежнюк lezhpd@gmail.com Сергій Васильович Кравчук oeipts@gmail.com Ірина Вадимівна Котилко oeipts@gmail.com <p>У статті розглянуто питання інтегрування фотоелектричної станції в локальну електричну систему. Представлено варіант керування потоками потужності для зменшення втрат електроенергії в СЕП з ФЕС</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/560 Математичне моделювання фізичного механізму утворення об'ємного приповерхневого заряду в напівпровідниках для інтелектуальних частотних сенсорів концентрації газу 2020-04-17T16:28:49+03:00 Александр Владимирович Осадчук osadchuk.av69@gmail.com Владимир Степанович Осадчук oeipts@gmail.com Ярослав Александрович Осадчук oeipts@gmail.com <p>В роботі розглянута математична модель фізичного механізму виникнення об'ємного приповерхневого заряду в напівпровідниках в первинних газочутливих напівпровідникових сенсорах, що описує залежність активної складової повного опору приповерхневого шару напівпровідникового газочутливого елемента за адсорбції молекул газу. Надлишкові носії заряду за адсорбції змінюють розподіл електростатичного поверхневого потенціалу в шарі просторового заряду. Розв’язання рівняння Пуассона дозволило отримати вирази для активної складової повного опору на поверхні електронного та діркового напівпровідників газочутливих сенсорів за адсорбції молекул газу. Подана експериментальна залежність зміни опору напівпровідникового газочутливого сенсора на основі ZnO від зміни концентрації метану.</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/558 Експериментальне дослідження високочастотних магматичних перетворювачів потужності для синхронної ректифікації 2020-04-17T16:30:01+03:00 Volodymir Yaskiv yaskiv@yahoo.com <p>У статті наведені результати експериментальних досліджень високоефективних високочастотних джерел живлення для спеціалізованих комп'ютерних систем, які потребують високого струму навантаження при низькій вихідній напрузі. Зокрема, досліджуються нові методи проектування синхронних випрямлячів MOSFET в перетворювачах потужності на основі високочастотних магнітних підсилювачів. Запропоновані способи дозволяють отримати значно більшу ефективність перетворювачів потужності порівняно з існуючими.</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/559 Industrial internet of things: практичне вивчення на базі багатофункціональної комп’ютеризованої лабораторії 2020-04-17T16:31:51+03:00 Володимир Миколайович Папінов vnpapinov@gmail.com Ярослав Анатолійович Кулик Yaroslav_Kulik@i.ua <p>У статті розглядаються навчально-методичні аспекти організації на базі багатофункціональної комп’ютеризованої лабораторії практичного вивчення студентами спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» основних інформаційних технологій промислового Інтернету речей та їх використання в системах управління виробництвом.</p> 2020-03-12T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##