https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/issue/feed Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 2019-12-11T10:57:31+02:00 Сергій Володимирович Павлов (Sergii V. Pavlov) psv@vntu.edu.ua Open Journal Systems <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.</p> https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/528 КОМБІНУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ В ЕЛЕМЕНТАХ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 2019-12-11T10:07:29+02:00 ОЛЕНА ІВАНІВНА СУПРИГАН oeipts@gmail.com ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА ВАХОВСЬКА lmnechipor@gmail.com <p>Розглянуто моделі генетичних алгоритмів та їх комбінування для підвищення їх функціональних можливостей в системах штучного інтелекту. Розглянуто особливості навчання штучних нейронних мереж за допомогою паралельних генетичних алгоритмів для прийняття рішень в системах штучного інтелекту.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/529 ЛАЗЕРНА ПОЛЯРИМЕТРІЯ ОПТИЧНО АНІЗОТРОПНИХ ШАРІВ ІЗ ПРОСТОРОВО-ЧАСТОТНОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ ОБ’ЄКТНИХ ПОЛІВ 2019-12-11T10:13:12+02:00 ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ДУБОЛАЗОВ a.dubolazov@chnu.edu.ua МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ САХНОВСЬКИЙ oeipts@gmail.com ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІУВИЧ ОЛАР oeipts@gmail.com ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ ГРИГОРИШИН oeipts@gmail.com ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УШЕНКО oeipts@gmail.com <p>В даній роботі представлені результати комп’ютерного моделювання структури просторово-частотно відфільтрованих розподілів азимута поляризації лазерного поля, перетвореного мережею впорядкованих оптико-анізотропних циліндрів. Продемонстровано, що шляхом використання просторово-частотної фільтрації можна виділити або низькочастотну, або високочастотну складові, які потім шляхом зворотного Фур'є-перетворення трансформувати у відповідні “відфільтровані” зображення різномасштабних двопроменезаломлюючих структур різного типу.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/530 ПРОСТОРОВО-ЧАСТОТНА ФІЛЬТРАЦІЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ЛІНІЙНОГО ТА ЦИРКУЛЯРНОГО ДВОПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ ПОЛІКРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПЛІВОК ПЛАЗМИ КРОВІ ЛЮДИНИ 2019-12-11T10:12:38+02:00 ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ДУБОЛАЗОВ a.dubolazov@chnu.edu.ua МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ САХНОВСЬКИЙ oeipts@gmail.com ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІУВИЧ ОЛАР oeipts@gmail.com ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ ГРИГОРИШИН oeipts@gmail.com ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УШЕНКО oeipts@gmail.com <p>Представлено основи методу узгодженої просторово-частотної фільтрації фазових&nbsp;розподілів зображень плівок плазми крові. Проведено порівняльні дослідження ефективності&nbsp;методів прямого поляризаційного картографування зображень шарів плівок плазми крові та&nbsp;просторово-частотної поляриметрії поля лазерного випромінювання, перетвореного дендритними і&nbsp;глибкоподібними оптико-анізотропними мережами альбуміну та глобуліну плівок плазми крові. На&nbsp;основі статистичного аналізу структури просторово-частотно відфільтрованих поляризаційних мап&nbsp;плівок плазми крові виявлено та обґрунтовано набір критеріїв діагностики зміни&nbsp;двопроменезаломлення білкових мереж, зумовлених раком простати</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/531 МЮЛЛЕР-МАТРИЧНА СИНГУЛЯРНО-ПАРАМЕТРИЧНА ДІАГНОСТИКА ПОЛІКРИСТАЛІТНИХ МЕРЕЖ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН І РІДИН У ЗАВДАННЯХ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ 2019-12-11T10:15:52+02:00 ОЛЬГА ЮРІЇВНА НОВАКОВСЬКА oeipts@gmail.com ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ДУБОЛАЗОВ a.dubolazov@chnu.edu.ua ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІУВИЧ ОЛАР oeipts@gmail.com ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УШЕНКО oeipts@gmail.com ЛЕОНІД ЙОСИПОВИЧ ПІДКАМІНЬ oeipts@gmail.com ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ ТОМКА oeipts@gmail.com <p>У даній статті розглядається можливість встановлення об’єктивних критеріїв Мюллер-матричної диференціації полікристалітної структури протеїнових фібрилярних мереж гістологічних зрізів фізіологічно нормальної й онкологічно-зміненої тканини жіночої репродуктивної сфери.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/532 ПРИНЦИПИ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗМІН ДВОПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ ПОЛІКРИСТАЛІТНИХ МЕРЕЖ ПЛІВОК БІОЛОГІЧНИХ РІДИН 2019-12-11T10:17:30+02:00 АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ КАРАЧЕВЦЕВ oeipts@gmail.com ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ДУБОЛАЗОВ a.dubolazov@chnu.edu.ua ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІУВИЧ ОЛАР oeipts@gmail.com ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УШЕНКО oeipts@gmail.com ЛЕОНІД ЙОСИПОВИЧ ПІДКАМІНЬ oeipts@gmail.com ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ ТОМКА oeipts@gmail.com <p>У даній статті застосовано комплексний статистичний, кореляційний і фрактальний аналіз розподілів характеристичних значень Мюллер-матричних зображень лінійно та циркулярно двопроменезаломлюючих альбумін-глобулінових мереж плазми крові людини з трьома типами нозології: норма – запалення – рак.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/533 ЗОБРАЖАЛЬНА СИСТЕМА ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ОРІЄНТАЦІЙНО-ФАЗОВИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОШАРОВИХ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН 2019-12-11T10:19:32+02:00 НАТАЛІЯ ІВАНІВНА ЗАБОЛОТНА Natalia.zabolotna@gmail.com ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИСЛІВІВНА ШОЛОТА oeipts@gmail.com ГЕОРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ ОКАРСЬКИЙ oeipts@gmail.com <p>Розроблено архітектуру та алгоритм зображальної системи лазерної поляриметрії для відтворення та аналізу орієнтаційно-фазових параметрів двошарових біологічних тканин. Визначено достовірність методу диференціації зразків двошарової біологічної тканини на основі відтворення мюллер-матричних зображень внутрішнього та зовнішнього шарів двошарової біологічної тканини.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/534 BIOMETRIC SIGNAL PROCESSING AT RADAR REMOTE DIAGNOSTICS OF CARDIO-RESPIRATORY HUMAN ACTIVITY 2019-12-11T10:21:05+02:00 ЖАННА МИКОЛАЇВНА ХОМЕНКО joanekhomenko@gmail.com СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАВЛОВ psv@vntu.edu.ua <p>Radar units which are able to diagnose the state of living organisms, can find the widest application. The estimation method based on respiration and heartbeat parameters of the person has been suggested. The mathematical modeling for algorithm optimization of obtaining the necessary signals and determination of their spectral characteristics has been carried out.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/535 ТЕХНОЛОГИИ НЕИНВАЗИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ 2019-12-11T10:22:59+02:00 АЛИЯ КЫЛЫШБАЕВНА ЗИЛЬГАРАЕВА alya_zk@mail.ru НУРЖИГИТ КУРАЛБАЕВИЧ СМАЙЛОВ oeipts@gmail.com СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПАВЛОВ psv@vntu.edu.ua <p>В статье изучается разработка неинвазивных оптических способов определения концентрации глюкозы в крови у пациентов с диабетом. Ранняя диагностика и каждодневное наблюдения нужны для обеспечения здоровой жизни пациентов с диабетом. Определение концентрации глюкозы в крови с помощью обычных приборов включает химический анализ образцов крови, которые получают путем прокалывания пальца или извлечения крови из предплечья. Боль, дискомфорт и неудобства, связанные с современными инвазивными методами, обусловили необходимость изучения неинвазивных методов измерения. Неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови предлагает несколько преимуществ, включая отсутствие болевых и биологически опасных материалов, отсутствие воздействия острых предметов, увеличение частоты тестирования и, следовательно, более жесткий контроль концентрации глюкозы. Учитывая эти потенциальные преимущества, коммерциализация неинвазивных устройств для мониторинга глюкозы стала предметом повышенного интереса. Некоторые оптические технологии могут предоставить жизнеспособные неинвазивные измерительные устройства. Целью данного обзорного исследования было описание основных оптических технологий для неинвазивного мониторинга глюкозы и сравнение их преимуществ и недостатков.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/536 ФОТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД І ПРИЛАД ДЛЯ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2019-12-11T10:24:23+02:00 ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ ПАВЛЕНКО oeipts@gmail.com СТАНІСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ ТУЖАНСЬКИЙ s.tuzhansky@gmail.com <p>Запропоновано метод і конструкцію оптоелектронного пристрою для неінвазивного моніторингу концентрації глюкози у крові людини, який дозволяє досліджувати динаміку змін рівня глюкози у крові хворих на цукровий діабет на двох довжинах хвиль світла.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/537 ОЦІНЮВАННЯ ДІАБЕТИЧНОГО МАКУЛЯРНОГО НАБРЯКУ ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТУ НЕЧІТКИХ МНОЖИН 2019-12-11T10:27:41+02:00 ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА АБРАМЕНКО oeipts@gmail.com СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАВЛОВ psv@vntu.edu.ua ЙОСИП РОМАНОВИЧ САЛДАН oeipts@gmail.com ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ ТИМЧЕНКО oeipts@gmail.com ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА ГОРБАТЮК oeipts@gmail.com <p>В роботі запропоновано математичну модель, яка базується на описанні причинно-наслідкових зв’язків між факторами ризику та конкретним діагнозом, які подаються у вигляді виразів, зручних для формалізації за допомогою апарату нечіткої логіки, що дозволяє проводити комплексне діагностування макули сітківки ока та постановку конкретного діагнозу. Сформовано критерії для класифікації стадій діабетичного макулярного набряку, які дозволяють поєднати основні ознаки захворювання, враховуючи анатомічні та функціональні результати сучасних методів діагностики.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/538 ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРИФЕРИЧНОГО КРОВООБІГУ НИЖНІХ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ 2019-12-11T10:29:44+02:00 СЕРГІЙ МАКАРОВИЧ ЗЛЕПКО oeipts@gmail.com АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ КЛАПОУЩАК oeipts@gmail.com ЯНІНА ГЕРМАНІВНА СКОРЮКОВА oeipts@gmail.com ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ ПАВЛОВ psv@vntu.edu.ua ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ БЕЗСМЕРТНИЙ oeipts@gmail.com ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ БЕЗКРЕВНИЙ oeipts@gmail.com <p>Набуло подальший розвиток схемотехнічні реалізації неінвазивного оптико-електронної системи для аналізу гемодинамічних показників, зокрема, при оцінюванні стану регіонарної гемодинаміки у хворих з місцевим гіпертензивно-ішемічним больовим синдромом ампутаційних кукс нижніх кінцівок. Розроблено тривимірну модель поверхні для представлення фотоплетизмографічного сигналу. Доведена ефективність розробленої моделі різницевої поверхні для візуального виявлення ступеню порушень гемодинаміки на кінцівках. Запропоновано визначення динамічних кривих як основних параметрів пульсових хвиль для задач моніторингу стану судинного русла.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/540 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ НОРМОВАНОЇ УНІФІКАЦІЇ РІЗНОЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ МЕДИЧНИХ СИСТЕМАХ 2019-12-11T10:30:49+02:00 СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ТИМЧИК tymchyksv@ukr.net <p>В роботі запропоновано застосування удосконаленого методу уніфікації різноякісної медичної інформації для визначення показників стану здоров’я студентів, що дозволяє приймати рішення щодо необхідності застосування корекції функціонального стану студента.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/541 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАТИВНИХ СИГНАЛІВ, ВІДБИТИХ ВІД БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ, ПРИ ПОБУДОВІ МЕДИЧНИХ РАДАРІВ 2019-12-11T10:32:34+02:00 ЖАННА МИКОЛАЇВНА ХОМЕНКО joanekhomenko@gmail.com СЕРГІЙ МАКАРОВИЧ ЗЛЕПКО oeipts@gmail.com <p>&nbsp;У статті розглядаються методи відновлення вихідної траєкторії руху грудної клітини людини при побудові медичних радарів з використанням двох квадратур, ліквідації постійної складової та використанню арктангенс-демодуляції. Запропоновано методи обробки та розрахунки отриманих сигналів. Незважаючи на ряд публікацій, що стосуються використання різних полів та типів радарів для дослідження тканин людини, існує значна невизначеність щодо того, що ж насправді вимірюється, та які частоти щонайкраще підходять для моніторингу серцебиття та дихання. Більшість експериментів, що описуються, були проведені в контрольованих лабораторних умовах. Таким чином, можливість реальної реалізації радіолокаційного моніторингу життєво важливих параметрів поки залишається неясним, тому актуальною біоінженерною проблемою є дослідження та розробка радіолокаційних методів дистанційного зондування малих переміщень біологічних структур, зокрема дихання та скорочень серцевого м’яза. Особливістю біорадіолокації є те, що спостережувані об’єкти (серце та грудна клітина людини), як правило, виконують не прямолінійний, а зворотно-поступальний рух Одержання адекватних результатів моніторингу ускладнюється тим, що спостереження виконується на фоні відбиття радіолокаційного сигналу від нерухомих об’єктів навколо. При наявності безлічі місцевих об’єктів в приймач радара попадають відбиття зондуючого сигналу від них, що інтерферують та не дозволяють ідентифікувати положення цих об’єктів у просторі. Результати проведених експериментів показують, що використання одноквадратурної схеми реєстрації отриманого сигналу не дозволяє відокремити картину серцевої діяльності від зворотно-поступального руху грудної клітини, амплітуда якого значно перевищує амплітуду серцебиття. У статті запропоновано аналітичний метод відновлення траєкторії руху об’єкта за двома квадратурами фазового приймача, що працює в умовах безлічі місцевих об’єктів. Об’єднання двох квадратур фазового приймача радара, з їх попереднім диференціюванням і подальшою арктангенс-демодуляцією, дозволяє отримати дійсну траєкторію руху цілі, необхідну для подальшого аналізу частоти та характеру цього руху. Таким чином, використання радіолокаторів може бути корисним при неконтактному моніторингу серцево-легеневої активності та дозволить проводити скрінінгові обстеження населення з метою виявлення розладів.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/542 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ СИСТЕМ С НЕСКОЛЬКИМИ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ НА ПРИМЕРЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ 2019-12-11T10:42:48+02:00 АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ ШАЙКО-ШАЙКОВСКИЙ shayko@bk.ru <p>Предложена методика определения собственных частот колебаний&nbsp;термоэлектрических охладителей (ТЭО) – многокаскадных изделий этажерочного типа&nbsp;путем использования уравнений Лагранжа II-го рода.</p> 2019-11-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/543 АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ В РОБОТІ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ, ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ 2019-12-11T10:45:56+02:00 ОЛЕКСАНДРА ЮРІЇВНА СТАДНІЙ alix.stadniy@gmail.com АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ ВАСЮРА oeipts@gmail.com ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ ДОРОЩЕНКОВ oeipts@gmail.com <p>В статті розглядаються аварійні ситуації в роботі асинхронних двигунів, проаналізовані чинники, що призводять до переходу двигунів в аварійний режим, розглянуті сучасні засоби запобігання таким ситуаціям.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/544 ОПТОЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 2019-12-11T10:56:25+02:00 АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ КОЖЕМ’ЯКО kvantron@gmail.com ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СИДОРУК sidoruk.2505@gmail.com МАКСИМ ІВАНОВИЧ УРСАН maxumkomaks111@gmail.com <p>Розраховано концентрації забруднюючих речовин в атмосфері без врахування впливу забудови за методикою ОНД-86 для точкових джерел і побудовано моделі за допомогою програмного забезпечення Mathcad .Розроблено систему моніторингу екологічних показників та стану довкілля на базі платформи Arduino.</p> 2019-11-20T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/545 ВОЛОКОННО- ОПТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ В ПРОМИСЛОВИХ МЕРЕЖАХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 2019-12-11T10:57:31+02:00 В. І. МАЛІНОВСКИЙ vad.malinovsky@gmail.com В. О. БОЙЧУК oeipts@gmail.com І. С. БАЙДАКОВ oeipts@gmail.com <p>Проведена розробка загальної схеми системи передачі промислових сигналів ндля промислових комплексів автоматизації, розроблена волоконно-оптична система для даних комплексів а також проведенна математично-розрахункова частина.</p> 2019-11-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##