Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.</p> Vinnytsia National Technical University uk-UA Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 1681-7893 Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:<br /><br /><ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol> Magamp post-regulator small signal modeling https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/563 <p>The current paper shows a derivation of MagAmp regulator control loop small signal model.<br>Corresponding simulation results are reported.</p> Володимир Іванович Яськів Авторське право (c) 2020 2021-01-08 2021-01-08 39 1 5 13 10.31649/1681-7893-2020-39-1-5-13 Автоматизований виробничий склад: гібридне моделювання в навчальній комп’ютеризованій лабораторії https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/571 <p>У статті розглядається спосіб гібридного моделювання автоматизованого виробничого складу на базі програмно-технічних засобів навчальної комп’ютеризованої лабораторії з метою організації лабораторного практикуму студентів спеціальності 151- "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" у вигляді лабораторної імітації «навчальної фабрики».</p> Володимир Миколайович Папінов Авторське право (c) 2020 2021-01-08 2021-01-08 39 1 61 77 10.31649/1681-7893-2020-39-1-61-77 Архітектура електронних навчальних систем https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/572 <p>Розглянуті принципи побудови архітектур електронних навчальних систем (ЕНС), їх функції, властивості і структури даних. Проведений порівняльний аналіз існуючих архітектур та їх характеристик. Визначені напрямки розвитку ЕНС. Передбачається, що основним вектором їх розвитку будуть ЕНС з використанням штучного інтелекту.</p> Євген Анатолійович Паламарчук Авторське право (c) 2020 2021-01-08 2021-01-08 39 1 78 92 10.31649/1681-7893-2020-39-1-78-92 Система автоматизованої двохвилевої мюллер-поляриметрії для оцінювання анізотропної структури гістологічних зрізів https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/567 <p>Удосконалено метод та розроблено архітектуру системи автоматизованої мюллер-поляриметрії для оцінювання анізотроної структури гістологічних зрізів на довжинах хвиль 0,634 мкм та 0,435 мкм. Оцінено достовірність методу диференціації зразків гістологічних зрізів за фазовими та орієнтаційними мюллер-матричними зображеннями, виміряними на двох довжинах хвиль.</p> Наталя Іванівна Заболотна Георгій Геннадійович Окарський Авторське право (c) 2020 2021-01-08 2021-01-08 39 1 27 37 10.31649/1681-7893-2020-39-1-27-37 Аналіз роботи системи підтримки прийняття рішень на основі нейромережі для медичного діагностування https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/568 <p>В роботі розглянуто систему джонс- матричного картографування плівок плазми крові для медичного діагностування патологій біологічних об’єктів. Побудовано та проаналізовано систему підтримки прийняття рішень на основі нейромережі для диференціації нозологій.</p> Олександр Володимирович Карась Наталя Іванівна Заболотна Сергій Володимирович Павлов Авторське право (c) 2020 2021-01-08 2021-01-08 39 1 38 44 10.31649/1681-7893-2020-39-1-38-44 Теоретичні підходи та практичні особливості використання технології ультрафіолетового випромінювання для знезараження оточуючого середовища, особистих речей та поверхонь в сучасних умовах пандемії короновірусу https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/569 <p>В роботі розглядаються матеріали окремих досліджень, які ґрунтуються на закордонному та вітчизняному досвіді знезаражування поверхонь і особистих речей із забезпеченням високого ступеню очищення до 99.99% всіх мікроорганізмів в т.ч. сучасного вірусу, в основі яких є використання нехімічних методів обробки поверхонь. Особливо актуально це відзначається в умовах сучасної пандемії коронавірусної інфекції для забезпечення одночасно екологічної і хімічної безпеки, а також реалізації принципів ресурсозбереження, хімічної «чистоти» і цілісності об’єктів знезаражування</p> Вадим Ігоревич Маліновський Авторське право (c) 2020 2021-01-08 2021-01-08 39 1 45 51 10.31649/1681-7893-2020-39-1-45-51 Застосування спектрофотометрічних методів для дослідження оптичних показників біотканин https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/570 <p>Спектрофотометрія як метод заснована на пропусканні випромінювання через досліджуваний зразок реєстрації розсіяного випромінювання. Показано, що широкі функціональні можливості методу спектрофотометрії не використовуються в повній мірі в медичній діагностиці in vivo. Для опису реєстрованого розсіяного в зворотному напрямку випромінювання проаналізовані морфологічні особливості клітин і тканин і вибрано відповідне спрощене математичне рішення задачі розсіювання на основі показника заломлення, форми і розміру досліджуваних клітин і їх органел. розглянуто чутливість формул до кожного параметру. виявлено залежність транспортного коефіцієнта розсіювання від анатомічних характеристик структури тканин на клітинному рівні. У сучасній технічній реалізації метод дозволяє кількісно оцінювати такі оптичні параметри, як коефіцієнт поглинання μ<sub>a</sub> транспортний коефіцієнт розсіювання μ<sub>s</sub> , які відображають, відповідно, компонентний склад хромофоров і величину інтегрального поглинання біологічної тканини.</p> Жанна Миколаївна Хоменко Алія Килишбаївна Зильгараева Сергій Володимирович Павлов Олександр Сергійович Безкревний Авторське право (c) 2020 2021-01-08 2021-01-08 39 1 52 60 10.31649/1681-7893-2020-39-1-52-60 Виявлення та класифікація об’єктів дорожнього руху при використанні середовища digits https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/564 <p>Здійснено огляд архітектури нейронної мережі DetectNet з метою навчання моделі виявлення та класифікації об’єктів дорожнього руху. При цьому, розглянуто структуру нейронної мережі та формат вхідних даних. Здійснено навчання моделі за допомогою середовища DIGITS. Якість моделі було перевірено на валідаційному наборі зображень KITTI. Наведено результати навчання моделі нейронної мережі. Отримані результати порівняно з існуючими аналогами.</p> Роман Наумович Квєтний Роман Васильович Маслій Олександр Михайлович Кириленко Авторське право (c) 2020 2021-01-08 2021-01-08 39 1 14 20 10.31649/1681-7893-2020-39-1-14-20 Автоматизована система для обробки зображень на базі ПЛІС https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/566 <p>Розширення області застосування інтелектуальних систем потребує методів та засобів швидкісного паралельного оброблення значних масивів даних, в тому числі й зображень. Широке застосування автоматизованих систем потребує огляд можливих методів для швидкої роботи з високорозмірними зображеннями, запропоноване рішення має значно прискорити процес паралельного оброблення даних, при апаратній реалізації блоків та підсистем інтелектуальних систем.</p> Олександр Сергійович Безкревний Андрій Вікторович Кожем'яко Авторське право (c) 2020 2021-01-08 2021-01-08 39 1 21 26 10.31649/1681-7893-2020-39-1-21-26