Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.</p> uk-UA Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:<br /><br /><ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol> psv@vntu.edu.ua (Сергій Володимирович Павлов (Sergii V. Pavlov)) oeipt@ukr.net (О. С. Безкревний) Fri, 22 Nov 2019 12:32:26 +0200 OJS 3.1.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 КОМБІНУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ В ЕЛЕМЕНТАХ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/528 <p>Розглянуто моделі генетичних алгоритмів та їх комбінування для підвищення їх функціональних можливостей в системах штучного інтелекту. Розглянуто особливості навчання штучних нейронних мереж за допомогою паралельних генетичних алгоритмів для прийняття рішень в системах штучного інтелекту.</p> ОЛЕНА ІВАНІВНА СУПРИГАН, ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА ВАХОВСЬКА ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/528 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 ЛАЗЕРНА ПОЛЯРИМЕТРІЯ ОПТИЧНО АНІЗОТРОПНИХ ШАРІВ ІЗ ПРОСТОРОВО-ЧАСТОТНОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ ОБ’ЄКТНИХ ПОЛІВ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/529 <p>В даній роботі представлені результати комп’ютерного моделювання структури просторово-частотно відфільтрованих розподілів азимута поляризації лазерного поля, перетвореного мережею впорядкованих оптико-анізотропних циліндрів. Продемонстровано, що шляхом використання просторово-частотної фільтрації можна виділити або низькочастотну, або високочастотну складові, які потім шляхом зворотного Фур'є-перетворення трансформувати у відповідні “відфільтровані” зображення різномасштабних двопроменезаломлюючих структур різного типу.</p> ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ДУБОЛАЗОВ, МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ САХНОВСЬКИЙ, ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІУВИЧ ОЛАР, ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ ГРИГОРИШИН, ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УШЕНКО ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/529 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 ПРОСТОРОВО-ЧАСТОТНА ФІЛЬТРАЦІЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ЛІНІЙНОГО ТА ЦИРКУЛЯРНОГО ДВОПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ ПОЛІКРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПЛІВОК ПЛАЗМИ КРОВІ ЛЮДИНИ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/530 <p>Представлено основи методу узгодженої просторово-частотної фільтрації фазових&nbsp;розподілів зображень плівок плазми крові. Проведено порівняльні дослідження ефективності&nbsp;методів прямого поляризаційного картографування зображень шарів плівок плазми крові та&nbsp;просторово-частотної поляриметрії поля лазерного випромінювання, перетвореного дендритними і&nbsp;глибкоподібними оптико-анізотропними мережами альбуміну та глобуліну плівок плазми крові. На&nbsp;основі статистичного аналізу структури просторово-частотно відфільтрованих поляризаційних мап&nbsp;плівок плазми крові виявлено та обґрунтовано набір критеріїв діагностики зміни&nbsp;двопроменезаломлення білкових мереж, зумовлених раком простати</p> ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ДУБОЛАЗОВ, МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ САХНОВСЬКИЙ, ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІУВИЧ ОЛАР, ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ ГРИГОРИШИН, ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УШЕНКО ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/530 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 МЮЛЛЕР-МАТРИЧНА СИНГУЛЯРНО-ПАРАМЕТРИЧНА ДІАГНОСТИКА ПОЛІКРИСТАЛІТНИХ МЕРЕЖ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН І РІДИН У ЗАВДАННЯХ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/531 <p>У даній статті розглядається можливість встановлення об’єктивних критеріїв Мюллер-матричної диференціації полікристалітної структури протеїнових фібрилярних мереж гістологічних зрізів фізіологічно нормальної й онкологічно-зміненої тканини жіночої репродуктивної сфери.</p> ОЛЬГА ЮРІЇВНА НОВАКОВСЬКА, ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ДУБОЛАЗОВ, ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІУВИЧ ОЛАР, ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УШЕНКО, ЛЕОНІД ЙОСИПОВИЧ ПІДКАМІНЬ, ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ ТОМКА ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/531 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 ПРИНЦИПИ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗМІН ДВОПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ ПОЛІКРИСТАЛІТНИХ МЕРЕЖ ПЛІВОК БІОЛОГІЧНИХ РІДИН https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/532 <p>У даній статті застосовано комплексний статистичний, кореляційний і фрактальний аналіз розподілів характеристичних значень Мюллер-матричних зображень лінійно та циркулярно двопроменезаломлюючих альбумін-глобулінових мереж плазми крові людини з трьома типами нозології: норма – запалення – рак.</p> АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ КАРАЧЕВЦЕВ, ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ДУБОЛАЗОВ, ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІУВИЧ ОЛАР, ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УШЕНКО, ЛЕОНІД ЙОСИПОВИЧ ПІДКАМІНЬ, ЮРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ ТОМКА ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/532 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 ЗОБРАЖАЛЬНА СИСТЕМА ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ОРІЄНТАЦІЙНО-ФАЗОВИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОШАРОВИХ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/533 <p>Розроблено архітектуру та алгоритм зображальної системи лазерної поляриметрії для відтворення та аналізу орієнтаційно-фазових параметрів двошарових біологічних тканин. Визначено достовірність методу диференціації зразків двошарової біологічної тканини на основі відтворення мюллер-матричних зображень внутрішнього та зовнішнього шарів двошарової біологічної тканини.</p> НАТАЛІЯ ІВАНІВНА ЗАБОЛОТНА, ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИСЛІВІВНА ШОЛОТА, ГЕОРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ ОКАРСЬКИЙ ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/533 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 BIOMETRIC SIGNAL PROCESSING AT RADAR REMOTE DIAGNOSTICS OF CARDIO-RESPIRATORY HUMAN ACTIVITY https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/534 <p>Radar units which are able to diagnose the state of living organisms, can find the widest application. The estimation method based on respiration and heartbeat parameters of the person has been suggested. The mathematical modeling for algorithm optimization of obtaining the necessary signals and determination of their spectral characteristics has been carried out.</p> ЖАННА МИКОЛАЇВНА ХОМЕНКО, СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАВЛОВ ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/534 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 ТЕХНОЛОГИИ НЕИНВАЗИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/535 <p>В статье изучается разработка неинвазивных оптических способов определения концентрации глюкозы в крови у пациентов с диабетом. Ранняя диагностика и каждодневное наблюдения нужны для обеспечения здоровой жизни пациентов с диабетом. Определение концентрации глюкозы в крови с помощью обычных приборов включает химический анализ образцов крови, которые получают путем прокалывания пальца или извлечения крови из предплечья. Боль, дискомфорт и неудобства, связанные с современными инвазивными методами, обусловили необходимость изучения неинвазивных методов измерения. Неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови предлагает несколько преимуществ, включая отсутствие болевых и биологически опасных материалов, отсутствие воздействия острых предметов, увеличение частоты тестирования и, следовательно, более жесткий контроль концентрации глюкозы. Учитывая эти потенциальные преимущества, коммерциализация неинвазивных устройств для мониторинга глюкозы стала предметом повышенного интереса. Некоторые оптические технологии могут предоставить жизнеспособные неинвазивные измерительные устройства. Целью данного обзорного исследования было описание основных оптических технологий для неинвазивного мониторинга глюкозы и сравнение их преимуществ и недостатков.</p> АЛИЯ КЫЛЫШБАЕВНА ЗИЛЬГАРАЕВА, НУРЖИГИТ КУРАЛБАЕВИЧ СМАЙЛОВ, СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПАВЛОВ ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/535 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 ФОТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД І ПРИЛАД ДЛЯ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/536 <p>Запропоновано метод і конструкцію оптоелектронного пристрою для неінвазивного моніторингу концентрації глюкози у крові людини, який дозволяє досліджувати динаміку змін рівня глюкози у крові хворих на цукровий діабет на двох довжинах хвиль світла.</p> ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ ПАВЛЕНКО, СТАНІСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ ТУЖАНСЬКИЙ ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/536 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 ОЦІНЮВАННЯ ДІАБЕТИЧНОГО МАКУЛЯРНОГО НАБРЯКУ ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТУ НЕЧІТКИХ МНОЖИН https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/537 <p>В роботі запропоновано математичну модель, яка базується на описанні причинно-наслідкових зв’язків між факторами ризику та конкретним діагнозом, які подаються у вигляді виразів, зручних для формалізації за допомогою апарату нечіткої логіки, що дозволяє проводити комплексне діагностування макули сітківки ока та постановку конкретного діагнозу. Сформовано критерії для класифікації стадій діабетичного макулярного набряку, які дозволяють поєднати основні ознаки захворювання, враховуючи анатомічні та функціональні результати сучасних методів діагностики.</p> ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА АБРАМЕНКО, СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАВЛОВ, ЙОСИП РОМАНОВИЧ САЛДАН, ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ ТИМЧЕНКО, ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА ГОРБАТЮК ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/537 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРИФЕРИЧНОГО КРОВООБІГУ НИЖНІХ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/538 <p>Набуло подальший розвиток схемотехнічні реалізації неінвазивного оптико-електронної системи для аналізу гемодинамічних показників, зокрема, при оцінюванні стану регіонарної гемодинаміки у хворих з місцевим гіпертензивно-ішемічним больовим синдромом ампутаційних кукс нижніх кінцівок. Розроблено тривимірну модель поверхні для представлення фотоплетизмографічного сигналу. Доведена ефективність розробленої моделі різницевої поверхні для візуального виявлення ступеню порушень гемодинаміки на кінцівках. Запропоновано визначення динамічних кривих як основних параметрів пульсових хвиль для задач моніторингу стану судинного русла.</p> СЕРГІЙ МАКАРОВИЧ ЗЛЕПКО, АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ КЛАПОУЩАК, ЯНІНА ГЕРМАНІВНА СКОРЮКОВА, ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ ПАВЛОВ, ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ БЕЗСМЕРТНИЙ, ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ БЕЗКРЕВНИЙ ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/538 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ НОРМОВАНОЇ УНІФІКАЦІЇ РІЗНОЯКІСНОЇ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ МЕДИЧНИХ СИСТЕМАХ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/540 <p>В роботі запропоновано застосування удосконаленого методу уніфікації різноякісної медичної інформації для визначення показників стану здоров’я студентів, що дозволяє приймати рішення щодо необхідності застосування корекції функціонального стану студента.</p> СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ТИМЧИК ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/540 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАТИВНИХ СИГНАЛІВ, ВІДБИТИХ ВІД БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ, ПРИ ПОБУДОВІ МЕДИЧНИХ РАДАРІВ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/541 <p>&nbsp;У статті розглядаються методи відновлення вихідної траєкторії руху грудної клітини людини при побудові медичних радарів з використанням двох квадратур, ліквідації постійної складової та використанню арктангенс-демодуляції. Запропоновано методи обробки та розрахунки отриманих сигналів. Незважаючи на ряд публікацій, що стосуються використання різних полів та типів радарів для дослідження тканин людини, існує значна невизначеність щодо того, що ж насправді вимірюється, та які частоти щонайкраще підходять для моніторингу серцебиття та дихання. Більшість експериментів, що описуються, були проведені в контрольованих лабораторних умовах. Таким чином, можливість реальної реалізації радіолокаційного моніторингу життєво важливих параметрів поки залишається неясним, тому актуальною біоінженерною проблемою є дослідження та розробка радіолокаційних методів дистанційного зондування малих переміщень біологічних структур, зокрема дихання та скорочень серцевого м’яза. Особливістю біорадіолокації є те, що спостережувані об’єкти (серце та грудна клітина людини), як правило, виконують не прямолінійний, а зворотно-поступальний рух Одержання адекватних результатів моніторингу ускладнюється тим, що спостереження виконується на фоні відбиття радіолокаційного сигналу від нерухомих об’єктів навколо. При наявності безлічі місцевих об’єктів в приймач радара попадають відбиття зондуючого сигналу від них, що інтерферують та не дозволяють ідентифікувати положення цих об’єктів у просторі. Результати проведених експериментів показують, що використання одноквадратурної схеми реєстрації отриманого сигналу не дозволяє відокремити картину серцевої діяльності від зворотно-поступального руху грудної клітини, амплітуда якого значно перевищує амплітуду серцебиття. У статті запропоновано аналітичний метод відновлення траєкторії руху об’єкта за двома квадратурами фазового приймача, що працює в умовах безлічі місцевих об’єктів. Об’єднання двох квадратур фазового приймача радара, з їх попереднім диференціюванням і подальшою арктангенс-демодуляцією, дозволяє отримати дійсну траєкторію руху цілі, необхідну для подальшого аналізу частоти та характеру цього руху. Таким чином, використання радіолокаторів може бути корисним при неконтактному моніторингу серцево-легеневої активності та дозволить проводити скрінінгові обстеження населення з метою виявлення розладів.</p> ЖАННА МИКОЛАЇВНА ХОМЕНКО, СЕРГІЙ МАКАРОВИЧ ЗЛЕПКО ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/541 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ СИСТЕМ С НЕСКОЛЬКИМИ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ НА ПРИМЕРЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/542 <p>Предложена методика определения собственных частот колебаний&nbsp;термоэлектрических охладителей (ТЭО) – многокаскадных изделий этажерочного типа&nbsp;путем использования уравнений Лагранжа II-го рода.</p> АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ ШАЙКО-ШАЙКОВСКИЙ ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/542 Wed, 20 Nov 2019 00:00:00 +0200 АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ В РОБОТІ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ, ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/543 <p>В статті розглядаються аварійні ситуації в роботі асинхронних двигунів, проаналізовані чинники, що призводять до переходу двигунів в аварійний режим, розглянуті сучасні засоби запобігання таким ситуаціям.</p> ОЛЕКСАНДРА ЮРІЇВНА СТАДНІЙ, АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ ВАСЮРА, ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ ДОРОЩЕНКОВ ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/543 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200 ОПТОЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/544 <p>Розраховано концентрації забруднюючих речовин в атмосфері без врахування впливу забудови за методикою ОНД-86 для точкових джерел і побудовано моделі за допомогою програмного забезпечення Mathcad .Розроблено систему моніторингу екологічних показників та стану довкілля на базі платформи Arduino.</p> АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ КОЖЕМ’ЯКО, ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СИДОРУК, МАКСИМ ІВАНОВИЧ УРСАН ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/544 Wed, 20 Nov 2019 00:00:00 +0200 ВОЛОКОННО- ОПТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ В ПРОМИСЛОВИХ МЕРЕЖАХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/545 <p>Проведена розробка загальної схеми системи передачі промислових сигналів ндля промислових комплексів автоматизації, розроблена волоконно-оптична система для даних комплексів а також проведенна математично-розрахункова частина.</p> В. І. МАЛІНОВСКИЙ, В. О. БОЙЧУК, І. С. БАЙДАКОВ ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/545 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0200