Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.</p> uk-UA Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:<br /><br /><ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol> oeipt@ukr.net (Кожем'яко В. П.) oeipt@ukr.net (Маліновський В. І.) Tue, 18 Jun 2019 17:14:02 +0300 OJS 3.1.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Особливості графічних моделей багатооперандних обчислювальних процесів https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/500 <p>У статті розглянуто моделі обчислювальних процесів з обробленням масивів даних за різницевими зрізами. Запропоновано моделі у вигляді інформаційних графів для згортки та алгебраїчного підсумовування елементів векторного масиву чисел. Наведено числові приклади розглянутих обчислювальних процесів, які ілюструють відповідні часові співвідношення для обчислювальних операцій багатооперандного підсумовування чисел.</p> Тетяна Борисівна Мартинюк, Антоніна Героніївна Буда, Андрій Вікторович Кожем’яко, Леонід Михайлович Куперштейн ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/500 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0300 Ідентифікація суб’єктів в системах контролю доступу за допомогою ідентифікаційної логіко-часової функції, як ефективний метод комплексного захисту інформації https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/503 <p>Розглянуто можливість підвищення ефективності захисту доступу до інформації із застосуванням спеціальної ідентифікаційної логіко-часової функції. Запроповано використання такої функції для парольної та біометричної ідентифікації суб’єктів.</p> Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька, Ірина Олексіївна Бондаренко ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/503 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0300 Моделювання фотовольтаїчних перетворювачів на основі широтно-імпульсної модуляції https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/504 <p>В роботі наведено нові підходи математичного моделювання мікропотужних перетворювачів на основі створених математичних моделей перетворювачів з використанням широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). Проведено дослідження та наведено результати моделювання мікропотужних режимів роботи таких перетворювачів, при зміні параметрів вхідних сигналів. Отримані результати моделювання використано для побудови сигнального перетворювача на основі мікроконтролера PSoC 5LP(Cypress).</p> Зенон Юрійович Готра, Роман Любомирович Голяка, Григорій Іванович Барило, Володимир Васильович Вірт ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/504 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0300 Принципи Фур’є поляриметрії оптично анізотропних мереж https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/506 <p>У даній статті розглядається можливість застосування принципів Фур’є&nbsp; поляриметрії для дослідження&nbsp; оптично анізотропних мереж&nbsp; біологічних об’єктів. Продемонстровано можливість застосування статистичного аналізу для дослідження координатних розподілів станів поляризації у Фур'є-площині, поля розсіяного лазерного випромінювання віртуальними полікристалічними мережами. Виявлено поляризаційно-неоднорідну структурність Фур'є-образів лазерних зображень ансамблів оптико-анізотропних двопроменезаломлюючих кристалів.</p> Артем Валерійович Карачевцев, Олександр Володимирович Дуболазов, Михайло Юрійович Сахновський, Олександр Валеріувич Олар, Петро Михайлович Григоришин ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/506 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0300 Система Фур'є-Cтокс-поляриметрії полікристалічних мереж біологічних тканин https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/507 <p>У даній статті розглядається можливість застосування Фур'є-стокс-поляриметрії для дослідження структури полікристалічних мереж біологічних тканин. Продемонстровано взаємозв’язок між набором статистичних моментів 1-го – 4-го порядків, що характеризують координатні розподіли азимута й еліптичності Фур'є-спектрів поляризаційно-неоднорідних зображень біологічних тканин і параметрами оптичної анізотропії полікристалічних мереж.</p> Олександр Володимирович Дуболазов, Михайло Юрійович Сахновський, Олександр Валеріувич Олар, Петро Михайлович Григоришин, Юрій Олександрович Ушенко ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/507 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0300 Дослідження сценаріїв формування кореляційних контурів двопроменезаломлюючих мереж реальних біологічних тканин https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/510 <p>У даній статті розроблено метод кроскореляційного аналізу КСВА–мап оптично-анізотропних біологічних шарів, введено новий кількісний параметр – коефіцієнт асиметрії К-контуру.</p> Артем Валерійович Карачевцев, Олександр Володимирович Дуболазов, Олександр Валеріувич Олар, Юрій Олександрович Ушенко, Леонід Йосипович Підкамінь, Юрій Ярославович Томка ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/510 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0300 Визначення енергетичних характеристик сигналів передавання інформації для задач телемедицини https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/508 <p>Розроблений математичний апарат для оцінювання співвідношення <em>сигнал/шум</em>, виходячи з помилки ІІ роду. Проведені необхідні розрахунки і дані рекомендації щодо використання в інформаційних системах телемедицини.</p> Анатолій Ярославович Кулик, Борис Федорович Коваль, Тетяна Григорівна Ревіна, Марія Вікторівна Боднар ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/508 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0300 Інформаційна технологія моніторингу та підтримки прийняття рішень для визначення стану здоров’я студентів https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/509 <p>Запропоновано побудову архітектури інформаційної технології для автоматизованого збору та оброблення інформації про стан студента; групу критеріїв для визначення рівня відповідності функціонального стану студентів умовам навчання в обраному ВНЗ. Проведено експериментальне дослідження запропонованої технології та критеріїв для спеціалізованої групи користувачів.</p> Сергій Васильович Тимчик ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/509 Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0300 Застосування явища поверхневого плазмонного резонансу для контролю процесу полімеризації оптичних клеїв https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/511 <p>Запропоновано метод на основі явища поверхневого плазмонного резонансу для контролю у реальному часі процесу полімеризації оптичних клеїв, що показано на прикладі фотополімерних клеїв марок Akrol-3-360 і UV630. По розрахованим швидкостям та тривалості фотополімеризації визначено, що клей марки UV630 має на 25% більшу швидкість полімеризації та майже у два рази менший термін полімеризації, ніж клей марки Akrol-3-360.</p> Гліб Вячеславович Дорожинський, Ганна Василівна Дорожинська, Володимир Петрович Маслов ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/511 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0300 Ефективність передачі сонячного випромінювання на відстань по волоконно-оптичним кабелям https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/512 <p>У статті досліджуються функціональність і можливості застосування систем передачі сонячного випромінювання на відстань по волоконно-оптичним кабелям (ВОК)</p> Сергій Володимирович Павлов, Євгеній Олександрович Ходяков, Микола Павлович Марцев ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/512 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0300 Сучасні підходи до підвищення ефективності роботи асинхронних двигунів https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/513 <p>Розглянуто сучасні підходи до підвищення ефективності роботи&nbsp; асинхронних двигунів, проведено аналіз найбільш дієвих способів покращення експлуатаційних показників двигунів та прикладів реалізації.</p> Ярослав Віталійович Опольський, Анатолій Степанович Васюра ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/513 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0300 Крайова люмінесценція кристалів селеніду цинку з домішками рідкоземельних елементів https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/514 <p>Експериментально показано, що легування бездомішкових розплавних кристалів ZnSe рядом рідкісноземельних елементів (Ce, Gd та Yb) викликають «ефект очищення», який проявляється в значному «придушенні» низькоенергетичної та посиленні краєвої смуги люмінесценції.</p> Viktor P. Makhniy, Mykhailo M. Berezovskiy, Oksana V. Kinzerska, Illya M. Senko ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/514 Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0300 Організація баз знань у багатокомпонентних оптичних інформаційних мережах https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/515 <p>В статті розглянуті новітні підходи використання новітніх технологій організації баз знань на базі сучасних інформаційних технологій роботи із базами даних (POSTGRESQL, MONGO {DB}), орієнтованих на роботу з Big Data у багатокомпонентних оптичних інформаційних мережах (БКОІМ). Запропоновані підходи і архітектура можуть бути використані для створення оптичних розподілених мереж нового покоління із використанням надшвидкісних каналів (Fiber Optical 5NGi Internet) і паралельними алгоритмами штучного інтелекту (AI) на базі GRID архітектури.</p> Вадим Ігоревич Маліновский ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/515 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0300