Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.</p> uk-UA Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:<br /><br /><ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol> psv@vntu.edu.ua (Сергій Володимирович Павлов (Sergii V. Pavlov)) oeipt@ukr.net (О. С. Безкревний) Fri, 17 Apr 2020 02:29:29 +0300 OJS 3.1.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Використання морфінгу зображень у медицині https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/546 <p>Розглянуто питання використання морфінгу зображень в медицині. Запропоновано використовувати морфінг для задач ринопластики, дослідження, дослідження динаміки розвитку голови людини. Запропоновані методи зміни густини полігональної мережі.</p> Сергій Володимирович Павлов, Олександр Никифорович Романюк, Сергій Олександрович Романюк ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/546 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Використання фракталів для аналізу біосигналів https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/547 <p>В роботі показана можливість застосування фракталів та їх кількісних показників для дослідження біосигналів, а саме пульсових сигналів з метою подальшої оцінки шуму в сигналі та в якості кількісних показників фазових портретів пульсограм.</p> Тетяна Миколаївна Нікітчук, Роман Олександрович Коломієць, Сергій Макарович Злепко, Вальдемар Вуйцік ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/547 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Застосування методу KVΡ-перетворення формування еталон-масок при обробленні фотоплетизмографічної інформації https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/548 <p>В роботі сформовано еталон-маски шляхом застосування методу KVΡ-перетворення, який базується на використанні принципу квантування часу світловим променем, що дозволило підвищити достовірність обробляємої фотоплетизмографічної інформації.&nbsp; Даний метод KVР-перетворення можна застосувати до оброблення біомедичної інформації, а саме до перетворення основних точок фотоплетизмограми</p> Сергій Володимирович Павлов, Вікторія Петрівна Думенко, Петро Федорович Колісник, Андрій Юрійович Клапоущак ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/548 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Підхід до математичного моделювання ефективності web-ресурсів https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/549 <p>У праці розглядаються математичні моделі динаміки&nbsp; ефективності функціонування інформаційних web-ресурсів.&nbsp; Обґрунтовано застосування стохастичних порогових моделей та запропоновано підхід до оцінювання параметрів цих моделей. Проведено ряд чисельних експериментальних досліджень, які виконані на основі&nbsp; даних функціонування конкретного web-ресурсу.&nbsp; На основі проведених експериментів підтверджено ефективність застосування запропонованованих моделей. Для оцінки ефективності функціонування інформаційних web-ресурсів потрібні математичні моделі процесів їх функціонування. Ці моделі дозволяють вирішувати задачі оптимізації програмних алгоритмів і використання технічних ресурсів. Побудова таких моделей вимагає всебічного дослідження процесів функціонування web-ресурсів з урахуванням впливу всіх елементів системи на її функціонування. Принципова відмінність моделі, яка пропонується у даній роботі, від моделі TAR і TARMA полягає, перш за все, в тому, що значення модельованого показника виявляються доступні тільки частини, тому замість моделі часового ряду використовуються моделі динамічних систем спостереження. Крім того, передбачається можливість множинної зміни режимів в процесі еволюції системи спостереження.</p> Микола Петрович Дивак, Андрій Миколайович Мельник, Андрій Вікторович Ковбасістий, Олександр Андрійович Папа ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/549 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Розпізнавання нетипових ситуацій на дорозі за допомогою згорткової нейронної мережі https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/550 <p>Запропоновано інформаційну технологію розпізнавання нетипових ситуацій на дорозі та досліджено її програмну реалізацію. Для детектування та трекінгу об’єктів в реальному часі використовувалася згорткова нейронна мережа YOLO. Для виявлення нетипових ситуацій використовувався аналіз змін характеристик руху виявлених об’єктів.</p> Олег Костянтинович Колесницький, Сергій Володимирович Кукунін, Мирослав Юрійович Дерев’янко, Артур Амадейович Преподобний Мендеш Да Майа ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/550 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Аналіз методів спектрофотометрії для виявлення властивостей біологічних тканин https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/551 <p>Спектральні характеристики біологічних середовищ залежать в основному від концентрації досліджуваної речовини та визначаються кількістю домінуючих поглинальних компонентів. Однак наявність компонентів з однаковими або наближеним поглинальними властивостями призводить до того, що спектральні лінії окремих компонентів можуть перекриватись. Тому можуть виникнути складнощі при кількісному визначенні концентрації цих компонентів. На спектральні характеристики також впливає структура біологічної тканини, яка може змінюватись в залежності від наявної патології або під впливом фізичних чинників. На спектрофотометричних дослідженнях базуються сучасні методи біомедичної діагностики: пульсоксиметрія, лазерна допплерівська флоуметрія, лазерна дифузійна томографія, оптична мамографія, когерентна оптична томографія, лазерна флуоресцентна діагностика, а також методи, що використовуються для визначення вмісту жиру в тканинах, холестерину, каротиноїдів, цукру в крові та ін.. Крім прямої діагностики, методи спектрофотометрії досить часто використовуються для оцінки ефективності низькоінтенсивного лазерного впливу в режимі реального часу.</p> Жанна Миколаївна Хоменко, Алія Килишбаївна Зильгараева, Сергій Володимирович Павлов, Олександр Сергійович Безкревний ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/551 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Розвиток методу ідентифікації особистості за венозним рисунком долоні руки https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/552 <p>Розвинуто та описано метод ідентифікації особистості за венозним рисунком долоні руки, який повністю виключає можливість їх підробки, шляхом введення до його структури етапів детектування життєздатності долоні руки і контрольної перевірки прийнятого рішення.</p> Геннадій Михайлович Новіцький ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/552 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Біотехнічна система для визначення і моніторингу стану здоров’я студентів https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/553 <p>В роботі запропоновано структуру бітехнічної системи, яка поєднує в собі біологічну і технічну складові, забезпечує встановлену форму організації обміну інформацією, що дає можливість інтегрувати її в структуру технологічного процесу забезпечення здоров’я студентів та наведено порівняння результатів, отриманих розрахунковим шляхом за участі експертів та із використанням системи.</p> Сергій Васильович Тимчик ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/553 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Оптичні технології підвищення репродуктивної здатності осетрових видів риб https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/554 <p>В роботі надано детальний огляд використання різноманітного впливу технологій опромінення на риборозплідний процес. Проаналізовані результати власного дослідження на ікрі осетрових видів риб за допомогою фотонних матриць. На основі аналізу проведеного дослідження в статті зроблено висновки щодо впливу оптичного випромінювання на підвищення репродуктивної здатності осетрових видів риб.</p> Наталія Володимирівна Тітова, Сергій Володимирович Павлов, Сергій Макарович Злепко, Євгеній Леонідович Піротті, Олексій Євгенович Піротті ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/554 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Оптико-електронна cистема оцінювання динамічних змін біомедичних зображень мікросудин очного дна https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/555 <p>В роботі представлено оптико-електронну систему для оцінювання динамічних змін біомедичних зображень за рахунок розрахунку інформативних діагностичних ознак біомедичних зображень, що дозволяє проводити оцінювання стану судин та визначення кон'юнктивального індексу. Удосконалено метод автоматичного вибору порогу градієнтного фільтра, що базується на використанні даних, які подаються градієнтними методами і забезпечують визначення оптимального порогу, що підвищує достовірність прогнозування швидкості динамічних змін&nbsp; біомедичних зображень і визначає оптимальний рівень порогу в умовах динамічних збурюючих факторів.</p> Сергій Володимирович Павлов, Наталія Петрівна Бабюк, Сергій Макарович Злепко, Йосип Романович Салдан, Людмила Володимирівна Абраменко ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/555 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Багатофункціональний блок подразнення зворотного гортанного нерва у задачі його ідентифікації https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/556 <p>У статті розглянуто завдання створення та дослідження системи ідентифікації зворотного гортанного нерва із використанням багатофункціонального блоку подразнення тканин хірургічної рани. Запропонована складна система ідентифікації зворотного гортанного нерва в області хірургічної рани під час операції на органах шиї. Експериментальні дослідження застосування електрофізіологічного методу подразнення тканин хірургічної рани з різними характеристиками електричного струму, утвореного багатофункціональним блоком, показали найбільшу ефективність у разі використання змінного струму частотою 300 Гц. Під час операцій на щитовидній залозі створена та апробована система ідентифікації зворотного гортанного нерва з багатофункціональним блоком подразнення тканин хірургічної рани. Також встановлено необхідність подальших досліджень запропонованого способу та системи на випадок використання імпульсного струму з біполярними імпульсами.</p> Микола Петрович Дивак, Володимир Іванович Тимець, Андрій Миколайович Дивак ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/556 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Фотоелектричні станції як елемент енергоефективного електропостачання https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/557 <p>У статті розглянуто питання інтегрування фотоелектричної станції в локальну електричну систему. Представлено варіант керування потоками потужності для зменшення втрат електроенергії в СЕП з ФЕС</p> Петро Дем’янович Лежнюк, Сергій Васильович Кравчук, Ірина Вадимівна Котилко ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/557 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Математичне моделювання фізичного механізму утворення об'ємного приповерхневого заряду в напівпровідниках для інтелектуальних частотних сенсорів концентрації газу https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/560 <p>В роботі розглянута математична модель фізичного механізму виникнення об'ємного приповерхневого заряду в напівпровідниках в первинних газочутливих напівпровідникових сенсорах, що описує залежність активної складової повного опору приповерхневого шару напівпровідникового газочутливого елемента за адсорбції молекул газу. Надлишкові носії заряду за адсорбції змінюють розподіл електростатичного поверхневого потенціалу в шарі просторового заряду. Розв’язання рівняння Пуассона дозволило отримати вирази для активної складової повного опору на поверхні електронного та діркового напівпровідників газочутливих сенсорів за адсорбції молекул газу. Подана експериментальна залежність зміни опору напівпровідникового газочутливого сенсора на основі ZnO від зміни концентрації метану.</p> Александр Владимирович Осадчук, Владимир Степанович Осадчук, Ярослав Александрович Осадчук ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/560 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Експериментальне дослідження високочастотних магматичних перетворювачів потужності для синхронної ректифікації https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/558 <p>У статті наведені результати експериментальних досліджень високоефективних високочастотних джерел живлення для спеціалізованих комп'ютерних систем, які потребують високого струму навантаження при низькій вихідній напрузі. Зокрема, досліджуються нові методи проектування синхронних випрямлячів MOSFET в перетворювачах потужності на основі високочастотних магнітних підсилювачів. Запропоновані способи дозволяють отримати значно більшу ефективність перетворювачів потужності порівняно з існуючими.</p> Volodymir Yaskiv ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/558 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200 Industrial internet of things: практичне вивчення на базі багатофункціональної комп’ютеризованої лабораторії https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/559 <p>У статті розглядаються навчально-методичні аспекти організації на базі багатофункціональної комп’ютеризованої лабораторії практичного вивчення студентами спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» основних інформаційних технологій промислового Інтернету речей та їх використання в системах управління виробництвом.</p> Володимир Миколайович Папінов, Ярослав Анатолійович Кулик ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/559 Thu, 12 Mar 2020 00:00:00 +0200