Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt <p>Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.</p> uk-UA Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:<br /><br /><ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol> oeipt@ukr.net (Кожем'яко В. П.) oeipt@ukr.net (Маліновський В. І.) Mon, 08 Jul 2019 17:09:45 +0300 OJS 3.1.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Порівняльний аналіз алгоритмів спрощення многокутників та ламаних ліній https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/516 <p class="1Journal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span lang="X-NONE" style="font-size: 12.0pt; font-weight: normal;">У статті проаналізовано існуючі на сьогодні алгоритми спрощення многокутників та ламаних ліній на площині. Проведено порівняльний аналіз оцінок складності алгоритмів, експериментально встановлено час виконання алгоритмів та побудовано криві залежності ступені спрощеності многокутника від значень похибки алгоритму.</span></p> Дмитро Вікторович Коцур ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/516 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300 Швидкодіючі фібоначчієві лічильники для систем обробки сигналів https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/517 <p>В роботі розглядається метод побудови швидкодіючого лічильника у модифікованій р-системі числення фібоначчі при р=1. Наведено теоретичні основи лічби у даній системі числення. Описано фібоначчієві перетворення коду, які реалізують перенесення і запозичення раніше, ніж виникає переповнення розрядів, що дозволяє зменшити їх довжину. Представлено структурну реалізацію запропонованого лічильника.</p> <p>&nbsp;</p> Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Іванович Черняк ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/517 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300 Знаходження дефектів на деревині шляхом сегментації зображення https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/518 <p>У роботі розроблено алгоритм пошуку обєктів на зображенні. Отримані результати показали порівняно високу швидкість та якість. Також проаналізовано методи автоматичного пошуку порогового значення бінаризації, для вирішення задачі сегментації.</p> Андрій Вікторович Кожем'яко, Геннадій Колесник ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/518 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300 Інформаційна технологія побудови 3D сцен для віртуальної реальності з підвищеною швидкодією https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/519 <p class="4Journal" style="margin-left: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt;">В проведених дослідженнях здійснено аналіз особливостей організації інформаційної технології побудови 3D-сцен. Реалізовано програмний засіб призначений для побудови 3D-сцен на основі як CPU, так і GPU-орієнтованої програмно-апаратної платформи. За рахунок застосування ядер GPU для оброблення елементів 3D-сцен досягнуто підвищення швидкодії процесу їх оброблення.</span></p> Андрій Анатолійович Яровий, Людмила Вікторівна Крилик, Олександр Олександрович Кулик, Дмитро Геннадійович Пасічник, Олександр Володимирович Небожанов ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/519 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300 Топографічна структури мюллер-матричних зображень полікристалітних мереж біологічних шарів https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/520 <p class="4Journal" style="margin-left: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt;">У даній статті розглядається можливість виявлення основних механізмів формування мюллер-матричних зображень мережі криволінійних двопроменезаломлюючих кристалітів і визначення основних сценаріїв формування топографічної структури контурів характеристичних значень координатних розподілів матричних елементів.</span></p> Ольга Юріївна Новаковська, Олександр Володимирович Дуболазов, Олександр Валеріувич Олар, Юрій Олександрович Ушенко, Леонід Йосипович Підкамінь, Юрій Ярославович Томка ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/520 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300 Взаємозв’язок поляризаційно-сингулярного та поляризаційно-кореляційного підходів до аналізу оптичних властивостей біологічних полікристалітних мереж https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/521 <p class="4Journal" style="margin-left: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt;">У даній статті обгрунтовано та виявлено діагностичні можливості взаємозв’язку між сингулярним і кореляційним підходами до аналізу поляризаційно-неожнорідних об’єктних полів біологічних шарів.</span></p> Артем Олегович Карачевцев, Олександр Володимирович Дуболазов, Олександр Валеріувич Олар, Юрій Олександрович Ушенко, Леонід Йосипович Підкамінь, Юрій Ярославович Томка ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/521 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300 Поляризаційна неоднорідність і сингулярності зображень полікристалітних біологічних мереж https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/522 <p class="4Journal" style="margin-left: 0cm; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt;">Запропоновано механізм мюллер-матричного аналізу взаємодії лазерного випромінювання з полікристалітними структурами шарів біологічних тканин виявив умови й орієнтаційно-фазові механізми “генерування” мереж поляризаційно-сингулярних станів у відповідних зображеннях таких об’єктів.</span></p> Олександр Володимирович Дуболазов, Михайло Юрійович Сахновський, Олександр Валеріувич Олар, Петро Михайлович Григоришин, Юрій Олександрович Ушенко ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/522 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300 Аналіз методів та систем лазерної поляриметрії для відтворення анізотропних параметрів біологічних шарів https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/523 <p>Наведено&nbsp; класифікацію методів та засобів лазерної поляриметрії біологічних тканин (рідин), проаналізовано методи та засоби зображальної мюллер-матричної поляриметрії для відтворення анізотропних характеристик біологічних шарів. За результатами аналізу визначено чинники можливого підвищення достовірності діагностування патологічних змін біологічних об’єктів при застосуванні поляризаційних технологій.</p> Наталія Іванівна Заболотна, Владислава Владислівівна Шолота, Антон Ігорович Колівошко ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/523 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300 Перспективи використання кристалів ZnSe <Te> в гіперспектральних оптичних системах https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/524 <p>Обговорюються перспективи використання розплавних кристалів ZnSe&lt;Te&gt; після їх додаткового легування рідкісноземельними елементами для створення гіперспектальних оптичних елементів з підвищеною температурною та радіаціонною стійкостями.</p> Viktor Makhniy, Oksana Kinzerska, Illya Senko ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/524 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300 Генезис інтегральних схем з оптичним зв`язком на мікропотужних оптронах і їх елементах https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/525 <p>В статті наведено огляд&nbsp; розвитку мікропотужних оптронів УВЧ діапазону, їх елементів при створенні планарних інтегральних схем (ІС)&nbsp; з оптичними зв`язками, проведен аналіз запропонованих конструктивно-технологічних рішень (випромінювачі, фотоприймачі і оптичні канали) у порівнянні з експериментальними розробками відомих виробників ІС.</p> <p>&nbsp;</p> Микола Петрович Проскурін ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/525 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300 Особливості впровадження сучасного освітлення в навчальних аудиторіях https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/526 <p>У статті обґрунтовано необхідність впровадження сучасного освітлення. Проаналізовано основні характеристики світлодіодних світильників найбільш відомих вітчизняних виробників щодо придатності їх застосування в навчальних приміщеннях. Змодельований розподіл світла LED-світильників на прикладі реального навчального приміщення з використанням програми DIALux.</p> Яніна Германівна Скорюкова, Сергій Михайлович Марков ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/526 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300 Багатофункціональна комп’ютеризована лабораторія для наскрізної практичної підготовки студентів спеціальності 151 https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/527 <p>У статті обґрунтовано доцільність організації лабораторного практикуму для студентів спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" на базі багатофункціональної комп’ютеризованої лабораторії, програмно-технічні засоби якої утворюють повномасштабну комп’ютерно-інтегровану систему управління виробництвом.</p> Володимир Миколайович Папінов, Ярослав Анатолійович Кулик ##submission.copyrightStatement## https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/527 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300