Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 17, № 1 (2009) CИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ЕМУЛЯТОРА QCE Анотація   PDF (English)
V. G. Deibuk, G. P. Gorskyi
 
Том 18, № 2 (2009) NUMERICAL SIMULATION OF THE QUANTUM STATES OF SQUEEZED LIGHT Анотація   PDF (English)
B. Yavorskyy
 
Том 15, № 1 (2008) SHORT - рядка AgGaS2 (SE2) аморфна сполук і епітаксійного росту плівок На їх базі С надбудовних клітин Анотація   PDF (English)
F. D. Kasimov, A. CH. Mamedova, E. E. Alakbarova, D.I. Ismailov
 
Том 28, № 2 (2014) Імітаційне моделювання Монте-Карло для вивчення поширення поляризованого світла в біологічній тканині Анотація   PDF
Р. У. Ровира, С. В. Павлов
 
Том 15, № 1 (2008) ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПАРАЛЕЛЬНОЇ КОМУТАЦІЇ В ОПТИЧНИХ МЕРЕЖАХ Анотація   PDF (Русский)
АШРАФ И.М. Алькейси
 
Том 31, № 1 (2016) ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ПЛІВОК ПЛАЗМИ КРОВІ У ДІАГНОСТИЦІ ОНКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ Анотація   PDF
Н. І. Заболотна, Д. Ю. Локотей, Б. П. Олійниченко
 
Том 16, № 2 (2008) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕДИЧНІ СУСПІЛЬНІ РОБОТИ Анотація   PDF (English)
Mihai Horia Zaharia, Cristea Pal
 
Том 31, № 1 (2016) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ Анотація   PDF
А. А. Яровий, Л. М. Ваховська, С. В. Поперечний
 
Том 17, № 1 (2009) ІНТЕРКАЛЯЦІЙНИЙ НИЗЬКОЕНТРОПІЙНИЙ ФОТОСИНТЕЗ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО АКУМУЛЮВАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Анотація   PDF
Ф. О. Іващишин, Б. П. Бахматюк, І. І. Григорчак, Н. В. Волинська
 
Том 27, № 1 (2014) ІНФОРМАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОСТАНОВКИ ДІАГНОЗУ НА ОСНОВІ СИМТОМО- І СИНДРОМОКОМПЛЕКСІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ) Анотація   PDF
Р. М. Вирозуб, С. М. Злепко, В. С. Павлов, Н. М. Сурова
 
Том 18, № 2 (2009) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЧНИХ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ ФУР’Є-ПЕРЕТВОРЕНЬ Анотація   PDF
С. В. Павлов, М. О. Прокопова, Т. І. Козловська, Мерелін Мазен
 
Том 22, № 2 (2011) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ РІЗНИХ КЛАСІВ СТАЦІОНАРНОСТІ Анотація   PDF
Н. Я. Возна
 
Том 20, № 2 (2010) ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ПЕРЕДАВАРІЙНИХ ТА АВАРІЙНИХ СТАНІВ КВАЗІСТАЦІОНАРНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ КОНВЕЄРНОЇ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ПОДАННЯ ЗНАНЬ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТА ЛОГІКО-СТАТИСТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ Анотація   PDF
Н. Г. Ширмовська
 
Том 27, № 1 (2014) ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК ВМІСТУ ВОДИ В СКРАПЛЕНОМУ ГАЗІ Анотація   PDF
C. Є. Тужанський, А. М. Сахно, В. А. Шевчук, А. А. Поплавська
 
Том 31, № 1 (2016) ІНФРАЧЕРВОНИЙ СЕНСОР З ВІД’ЄМНИМ ДИФЕРЕНЦІЙНИМ ОПОРОМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ Анотація   PDF
В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Жагловська
 
Том 27, № 1 (2014) АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ОПТИЦІ НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩ Анотація   PDF
В. П. Кожем’яко, А. Д. Слободяник
 
Том 18, № 2 (2009) АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ СЕСІЇ Анотація   PDF
С. В. Бевз, В. В. Войтко, С. М. Бурбело, Т. О. Куба, О. О. Сухоносов
 
Том 31, № 1 (2016) АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОНТОЛОГИЙ С ТЕЗАУРУСУ ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ Анотація   PDF
О. В. Бісікало, О. В. Яхимович
 
Том 20, № 2 (2010) АДАПТИВНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ГРАФІЧНИХ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація   PDF
О. В. Сілагін, В. І. Месюра
 
Том 26, № 2 (2013) АДАПТИВНИЙ СПОСТЕРІГАЧ ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ Анотація   PDF
С. М. Переседа, Т. В. Диннік
 
Том 16, № 2 (2008) АЛГОРИТМ ШВИДКОГО ОБРОБЛЮВАННЯ ЗНАЧЕНЬ ДЛЯ МЕДІАННИХ ФІЛЬТРІВ Анотація   PDF
А. Я. Кулик, В. В. Томків, Я. А. Кулик, О. А. Кулик
 
Том 20, № 2 (2010) АЛГОРИТМИ УЩІЛЬНЕННЯ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація   PDF
С. В. Павлов, Р. Ю. Довгалюк
 
Том 27, № 1 (2014) АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТА АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ) Анотація   PDF
М. В. Московко, С. В. Тимчик, І. І. Ентін
 
Том 26, № 2 (2013) АНАЛІЗ ДОХОДУ ГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ НА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ Анотація   PDF (English)
Вьет Дінь Тхань, Нам Тран Фіонг, Ут Ла Ван
 
Том 16, № 2 (2008) АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТА ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОГО СПЕКТРОФОТОМЕТРА Анотація   PDF
М. Г. Лорія
 
1 - 25 з 427 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>