Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 25, № 1 (2013) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СУМАРНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯ ШНМ ТИПУ БАГАТОШАРОВИЙ ПЕРСЕПТРОН Анотація   PDF
П. О. Черненко, О. В. Мартинюк, В. О. Мірошник
 
Том 28, № 2 (2014) Аналіз загасання у волоконно-оптичній лінії зв’язку Анотація   PDF
О. В. Онищук, К. О. Коваль
 
Том 21, № 1 (2011) АНАЛІЗ ЗМІН ОПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕЙКОМАСИ ПРИ ФОТОФЕРЕЗІ Анотація   PDF
М. С. Івах, Є. Р. Косий, О. Т. Кожухар
 
Том 19, № 1 (2010) АНАЛІЗ МЕТОДІВ АДАПТИВНОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У АНТЕННИХ РЕШІТКАХ Анотація   PDF (Русский)
В.М. Кичак, И. Ю. Кравцов
 
Том 16, № 2 (2008) АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ В БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО Анотація   PDF
С. В. Павлов, Т. І. Козловська, В. П. Думенко
 
Том 23, № 1 (2012) АНАЛІЗ НОВИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ ТА ЇХ КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Анотація   PDF
А. А. Яровий
 
Том 27, № 1 (2014) АНАЛІЗ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ GPU-ОРІЄНТОВАНИХ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЇХ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
А. А. Яровий, Н. І. Кокряцька, С. В. Наконечна, М. С. Матейчук, Т. Д. Польгуль
 
Том 24, № 2 (2012) АНАЛІЗ ОПТИЧНИХ І ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-КОРЕЛЯЦІЙНИХ ПРИЛАДІВ І СИСТЕМ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ФАЗОВО- НЕОДНОРІДНОЇ СТРУКТУРИ ШАРІВ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН І РІДИН Анотація   PDF
Н. І. Заболотна, О. Г. Ігнатенко, К. О. Радченко, А. К. Краснощока
 
Том 29, № 1 (2015) Аналіз оптичних методів вимірювального контролю та діагностування параметрів біотканин у судово-медичній експертизі Анотація   PDF
В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, О. Є. Кватернюк, О. І. Моканюк, А. О. Слободянюк
 
Том 28, № 2 (2014) Аналіз похибок визначення матриці Мюллера біологічного шару в системі двовимірного Мюллер-матричного картографування Анотація   PDF
Н. І. Заболотна, К. О. Радченко
 
Том 21, № 1 (2011) АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ВИКОРИСТАННЯ ЛІНЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СВІТІННЯ СЕГМЕНТІВ ВЕЛИКОФОРМАТНИХ СВІТЛОДІОДНИХ СЕМИСЕГМЕНТНИХ ІНДИКАТОРІВ Анотація   PDF
М. Г. Тарновський
 
Том 22, № 2 (2011) АНАЛІЗ СИГНАЛІВ У СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ Анотація   PDF
Р. Н. Квєтний, Я. А. Кулик
 
Том 28, № 2 (2014) Аналіз статистичної безпеки схеми автентифікації на основі VK-послідовностей Анотація   PDF
Ю. Є. Яремчук
 
Том 23, № 1 (2012) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ОРІЄНТОВАНИХ НА МЕРЕЖЕВІ ЗАДАЧІ Анотація   PDF
В. П. Кожем'яко, В. І. Маліновський, В. В. Мороз
 
Том 27, № 1 (2014) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ В ГАЛУЗІ ПОБУДОВИ РАДІОЧАСТОТНИХ СЕНСОРІВ Анотація   PDF
О. О. Лазарєв, Л. Б. Ліщинська, М. А. Філинюк, Д. В. Бондарюк
 
Том 19, № 1 (2010) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ В НЕВРОЛОГІЇ І НЕЙРОХІРУРГІЇ З ТОЧКИ ЗОРУ ЇХ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЦІННОСТІ Анотація   PDF
О. В. Бєлоусова, С. М. Злепко, Р. С. Белзецький, Я. Т. Аль-адемі
 
Том 15, № 1 (2008) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація   PDF
В. П. Кожем’яко, В. В. Дмитрук
 
Том 15, № 1 (2008) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ГЕОІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
В. П. Кожем‘яко, В. І. Маліновський
 
Том 25, № 1 (2013) АНАЛІЗ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ КОЛИВАНЬ ПОТУЖНОСТІ ПРИ ВИНИКНЕННІ ЗБУРЕНЬ В СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІЙ МЕРЕЖІ ОЕС УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. С. Яндульський, В. В. Мацейко
 
Том 18, № 2 (2009) АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДОМИХ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ ПОРОШКОПОДІБНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
В. В. Кухарчук, В. В. Богачук, В. Ф. Граняк
 
Том 32, № 2 (2016) АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, Л. М. Куперштейн
 
Том 22, № 2 (2011) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ВИХІДНИЙ СИГНАЛ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗУ НА ОСНОВІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ПЕРВИННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Анотація   PDF
С. М. Смішний, В. Ф. Яремчук, Н. С. Кравчук, С. Є. Тужанський
 
Том 29, № 1 (2015) Аналіз фактору сигнал-шуму для підвищення якості передавання інфомаційного сигналу по волоконно-оптичним каналам за методом двох хвилевої передачі інформації Анотація   PDF
В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський, Я. І. Ярославський
 
Том 17, № 1 (2009) АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНОЇ МОДЕЛІ GPGPU В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В НЕЙРОПОДІБНИХ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
А. А. Яровий, О. О. Штельмах
 
Том 24, № 2 (2012) АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ З ОБРОБЛЕННЯ БІОМЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ВІДЕОГРАФІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
В. П. Кожем'яко, Л. В. Загоруйко, Т. А. Мартьянова
 
26 - 50 з 427 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>