Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 22, № 2 (2011) АНАЛІТИЧНІ ОСНОВИ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ БАГАТОШАРОВИХ ДВОПРОМЕНЕ- ЗАЛОМЛЮЮЧИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ Анотація   PDF
Н. І. Заболотна
 
Том 27, № 1 (2014) АНАЛІТИЧНА ОБРОБКА ЛОГІКО-ЧАСОВИХ ФУНКЦІЙ ШЛЯХОМ ПОДАННЯ ЇХ У ВИГЛЯДІ ПОЛІНОМІВ Анотація   PDF
Н. В. Сачанюк-Кавецька
 
Том 22, № 2 (2011) АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ ГЛАУКОМИ Анотація   PDF
В. П. Кожем'яко, О. О. Штельмах, Н. В. Малачкова
 
Том 30, № 2 (2015) Аналітичний огляд сучасних оптичних ієрархічних мереж передачі даних Анотація   PDF (Русский)
Г. Л. Лисенко, І.М. Алькейсі Ашраф, Джуліан Утрерас Телью Андреес
 
Том 22, № 2 (2011) АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Анотація   PDF
В. П. Кожем'яко, В. Г. Домбровський, В. Ф. Жердецький, В. І. Маліновський, Г. В. Притуляк
 
Том 25, № 1 (2013) АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТА КЛАСИФІКАЦІНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ СУЧАСНИХ ОБ‘ЄДНАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ЛІНІЙ ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Анотація   PDF
В. П. Кожем‘яко, В. І. Маліновський, М. Г. Тарновський, Я. І. Ярославський
 
Том 20, № 2 (2010) АНТИАЛІАЙЗИНГ ЗОБРАЖЕННЯ ВІДРІЗКІВ ПРЯМИХ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВОЇ МОДЕЛІ ПІКСЕЛА Анотація   PDF
О. Н. Романюк, М. С. Курінний, О. В. Мельник
 
Том 22, № 2 (2011) АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГІКО-ЧАСОВОГО НЕЙРОЕЛЕМЕНТА Анотація   PDF
О. К. Колесницький, В. П. Кожем'яко, І. В. Бокоцей, І. В. Рябчук
 
Том 28, № 2 (2014) Апаратна реалізація персептрона як базового вузла нейромереж Анотація   PDF
В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, О. С. Васильківа, О. В. Кітайчик
 
Том 24, № 2 (2012) АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ З НЕПЕРЕРВНИМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИМ ТЕСТУВАННЯМ БІООБ’ЄКТА Анотація   PDF
Г. І. Барило, З. Ю. Готра, А. М. Зазуляк, О. О. Кіцера, О. Т. Кожухар, Н. І. Кус
 
Том 21, № 1 (2011) АПАРАТУРА КЛІНІЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ В ГІНЕКОЛОГІЇ Анотація   PDF
М. О. Денисов, Т. В. Корольова
 
Том 20, № 2 (2010) АРХIТЕКТУРНІ ЗАСАДИ РОЗПОДIЛЕНИХ ТА ОДНОРАНГОВИХ МЕРЕЖ Анотація   PDF
Г. В. Порєв
 
Том 25, № 1 (2013) АРХІТЕКТУРА І АЛГОРИТМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ ДВОВИМІРНИХ СИСТЕМ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН Анотація   PDF
Н. І. Заболотна
 
Том 21, № 1 (2011) АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗРЯДНО-ЗРІЗОВИХ ЛІНІЙНО-АЛГЕБРАЇЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ З ПЛАВАЮЧОЮ КОМОЮ Анотація   PDF
Н. І. Заболотна, І. В. Мусійчук
 
Том 16, № 2 (2008) АСИНХРОННІ ПОТОКОВІ ОБРОБКИ ОПТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
О. Г. Натрошвили, А. И. Прангишвили, К. Н. Камкамидзе
 
Том 21, № 1 (2011) БАГАТОКАНАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ОПТИЧНОГО ЕМІСІЙНО-СПЕКТРАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПЛАЗМОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТРАВЛЕННЯ МІКРОСТРУКТУР Анотація   PDF
С. Ю. Кравченко, Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук
 
Том 24, № 2 (2012) БАГАТОРІВНЕВІ ПАРАЛЕЛЬНО-ІЄРАРХІЧНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Анотація   PDF
А. А. Яровий
 
Том 31, № 1 (2016) ВІДМОВОСТІЙКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА В ПРИВАТНІЙ ХМАРІ Анотація   PDF (Русский)
А. А. Алієв, Р. Б. Самедов
 
Том 28, № 2 (2014) Візуалізація як унікальна інформаційно-інтелектуальна технологія: потреба нової методології та нового логічного базису Анотація   PDF
В. П. Кожем’яко, А. М. Яровий, А. А. Яровий
 
Том 15, № 1 (2008) ВІРОГІДНІСТЬ БІТОВИХ ПОМИЛОК ОБЧИСЛЕНЬ В М-КАНАЛІВ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ З ВПРОВАДЖЕНИМИ ПЕРШИХ Т ОРТОГОНАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ УОЛША, ДЕ ЦІЛЕ ЧИСЛО М, ВАРІЮЄ ВІД 17 ДО 31 Анотація   PDF (English)
V. V. Romanuke
 
Том 27, № 1 (2014) ВАРІАНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПТИЧНИХ КАНАЛІВ ОБРОБКИ В ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ПРОЦЕСОРАХ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація   PDF
А. В. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, А. О. Кирияченко, С. П. Любич
 
Том 29, № 1 (2015) Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі Анотація   PDF
С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Касянчук
 
Том 20, № 2 (2010) ВЕЙВЛЕНТ-КОЕФІЦІЄНТ ДЛЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ БІОЛОГІЧНИХ КРИСТАЛІВ АНІЗОТРОПНИХ ШАРІВ Анотація
O. V. Dubolazov, V. V. Istratiy, A. P. Angelsky, O. I. Olar
 
Том 17, № 1 (2009) ВЕРИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ РИТМОКАРДІОГРАМИ Анотація   PDF
Є. Б. Яворська
 
Том 16, № 2 (2008) Взаємодія інформації та робототехнічної системи Анотація   PDF (English)
S. G. Pentiuc, R. D. Vatavu, O. C. Ungurean, G. Laurent, C. Christophe, L. De Backer, L. De Strycker, I. Hamburg
 
51 - 75 з 427 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>