Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 19, № 1 (2010) ВИБІР ВІДЕО-ФАЙЛІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ДАНИМИ КОРИСТУВАЧА Анотація   PDF
О. І. Суприган, І. С. Моргун
 
Том 15, № 1 (2008) ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ФОТОДІОДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНІЧНОЇ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ПЛІВКИ ФТАЛОЦІАНІНУ НІКЕЛЮ ЛЕГОВАНОЇ КИСНЕМ, СФОРМОВАНОЇ НА ГНУЧКІЙ ЕЛЕКТРОПРОВІДНІЙ ПІДКЛАДЦІ Анотація   PDF
В. В. Черпак, П. Й. Стахіра, З. Ю. Готра, Д. Ю. Волинюк, А. А. Закутаев, І. П. Кремер
 
Том 24, № 2 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ РЕЗОНАНСНИХ ЧАСТОТ БАГАТОКАСКАДНИХ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА РОБОТУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ РЕЗОНАНСНИХ ПРИСТРОЇВ Анотація   PDF
А. В. Клепіковський
 
Том 19, № 1 (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧНОГО ЧАСТОТНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗУ МЕТАНУ Анотація   PDF
В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, М. О. Прокопова, Д. П. Дудник
 
Том 15, № 1 (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ СТАТІ ІНДИВІДУУМА ЗА ДАНИМИ ЦИТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ Т – ПРОМЕНІВ (ТГЦ ВИПРОМІНЮВАННЯ) ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ СТАТІ ТА АНОМАЛІЙ СТАТЕВИХ ХРОМОСОМ Анотація   PDF
В. П. Кожем’яко, С. О. Штельмах
 
Том 23, № 1 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ОРІЄНТАЦІЇ ОСІ ПОВЕРХНІ ОБЕРТАННЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ Анотація   PDF
Я. Г. Скорюкова, Д. С. Марков
 
Том 15, № 1 (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АНІЗОТРОПІЇ ЗРАЗКІВ БІОТКАНИН НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ГОЛОВНОГО МІНОРУ 3×3 МАТРИЦІ МЮЛЛЕРА Анотація   PDF
С. Є. Тужанський, C. М. Савенков, О. С. Клімов
 
Том 20, № 2 (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДВОРІВНЕВИХ СПОСОБІВ ЗАПИСУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ БІСТАБІЛЬНИХ ХОЛЕСТЕРИЧНИХ РКД Анотація   PDF
А. В. Рибалочка
 
Том 22, № 2 (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ШИФРУВАННЯ ПІДСТАНОВОЧНО-ПЕРЕСТАНОВОЧНИХ МЕРЕЖ З БЛОКАМИ ПІДСТАНОВКИ ВЕЛИКОГО РОЗМІРУ В ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
О. М. Бевз, В. М. Пашнов
 
Том 17, № 1 (2009) ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЄМНІСНИХ ДАТЧИКІВ РІВНЯ З ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИМИ ДИСКОВИМ ТА ЦИЛІНДРИЧНИМ ЕЛЕКТРОДАМИ Анотація   PDF
К. В. Базіло
 
Том 28, № 2 (2014) Визначення фонових, електро- та гідродинамічних складових амплітудно-частотно-часового спектру вібросигналу 3-го гідроагрегату дністровської ГЕС-2 Анотація   PDF
В. В. Кухарчук, С. Ш. Кацив, В. В. Усов, І. К. Говор, С. О. Биковський
 
Том 30, № 2 (2015) Визначення фонових, електро- та гідродинамічних складових амплітудно-частотно-часового спектру вібросигналу 3-го гідроагрегату Дністровської ГЕС-2 Анотація   PDF
В. В. Кухарчук, С. Ш. Кацив, В. В. Усов, І. К. Говор, С. О. Биковський
 
Том 15, № 1 (2008) ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СЕНСОРІВ У БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація   PDF
С. В. Павлов, Р. В. Просоловський, Т. І. Козловська
 
Том 23, № 1 (2012) ВИКОРИСТАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОЗНАК ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
С. І. Кормановський, В. П. Кожем'яко
 
Том 15, № 1 (2008) ВИКОРИСТАННЯ ОПТИЧНИХ ТРАНСПАРАНТІВ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
І. В. Мялківська
 
Том 18, № 2 (2009) ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ СИНТЕЗУ ЕЛЕМЕНТІВ БАГАТОЗНАЧНОЇ ЛОГІКИ Анотація   PDF
В. М. Кичак, О. О. Семенова, О. О. Войцеховська
 
Том 32, № 2 (2016) ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТКОВО ГОМОМОРФНОГО АЛГОРИТМУ ШИФРУВАННЯ НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ У ХМАРНІЙ СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ Анотація   PDF
Р. Н. Квєтний, Є. О. Титарчук
 
Том 18, № 2 (2009) ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ НА ОСНОВІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ Анотація   PDF
В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. Ф. Яремчук, С. М. Смішний
 
Том 15, № 1 (2008) ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МЕТОДОМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ІНТЕГРУВАННЯ ТА ПОДВІЙНОГО СКАНУВАННЯ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ СТРУМУ ТА НАПРУГИ Анотація   PDF
О. М. Заславський, В. В. Кухарчук
 
Том 15, № 1 (2008) ВИМІРЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ ПЛАЗМИ МІКРОЗОНДОВИМ МЕТОДОМ Анотація   PDF
Ю. С. Кравченко, В. С. Осадчук, С. Ю. Кравченко, Г. В. Івчук
 
Том 20, № 2 (2010) ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ СИГНАЛІВ З ОБМЕЖЕНИМ ТА АПРІОРІ НЕВІДОМИМ ЧАСОМ ІСНУВАННЯ Анотація   PDF
Л. В. Троцишина
 
Том 19, № 1 (2010) ВИСОКОШВИДКІСНІ ПАРАЛЕЛЬНІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ІНТЕРФЕЙСИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ Анотація   PDF
В. П. Кожем‘яко, В. І. Маліновський
 
Том 18, № 2 (2009) ВИСОКОШВИДКІСНИЙ МЕТОД КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація   PDF
Р. Н. Квєтний, О. А. Ремінний
 
Том 20, № 2 (2010) ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ КАНАЛИ ДЛЯ ОБ‘ЄДНАНОГО ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ Анотація   PDF
В. І. Маліновський, В. П. Кожем'яко
 
Том 18, № 2 (2009) ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ГАЗУ Анотація   PDF
В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. Ф. Яремчук, Н. С. Кравчук, С. М. Смішний
 
76 - 100 з 427 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>