Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 30, № 2 (2015) Експрес-аналіз спектральної чутливості оптоелектронних сенсорів на основі функцій Гауса Анотація   PDF
Р. Л. Голяка, Т. В. Пристай, В. С. Петришак
 
Том 28, № 2 (2014) Електронна спекл-інтерферометрія, порівняльний аналіз і застосування в неінвазивних медико-біологічних дослідженнях Анотація   PDF (English)
А. Ю. Попов, В. П. Кожем’яко, С. Є. Тужанський, А. В. Краєвська
 
Том 30, № 2 (2015) Енергоефективна система знезараження води на основі світлодіодних джерел світла Анотація   PDF
П. П. Говоров, О. В. Король, Т. І. Романова
 
Том 21, № 1 (2011) ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНИХ КЕРОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ ОДНОКРИСТАЛЬНОГО УЗАГАЛЬНЕНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ІММІТАНСУ Анотація   PDF
Л. Б. Ліщинська, М. В. Барабан, М. А. Філинюк
 
Том 16, № 2 (2008) ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
Д. Є. Балховський, Т. В. Грищук, М. М. Биков
 
Том 17, № 1 (2009) Жест-інтерфейси для INTEROB: Взаємодія з інформацією і робототехнічні системи Анотація   PDF (English)
Radu-Dantel Vatavu, Stefan-Gheorghe Pentiuc
 
Том 17, № 1 (2009) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАРІАНТНОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДО ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ТА МАСШТАБІВ В АДАПТИВНИХ РОБОТАХ Анотація   PDF (Русский)
Р. К. Мамедов, Т. Ч. Алиев
 
Том 24, № 2 (2012) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ НАДІЙНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ КЛІНІЧНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF (Русский)
Л. А. Кошова
 
Том 20, № 2 (2010) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ І ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація   PDF
А. Я. Кулик, Я. А. Кулик
 
Том 20, № 2 (2010) ЗАВДАННЯ ОЦІНКИ ВЕРІЦІКАЦІІ (КОРЕКТНОСТІ) АЛГОРИТМІВ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ Анотація   PDF (Русский)
Н. Н. Бенидзе
 
Том 24, № 2 (2012) ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ ТЕСТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТУВАННЯ АНАЛОГОВИХ ПРИСТРОЇВ ДИНАМІЧНИМ МЕТОДОМ Анотація   PDF
П. А. Шкуліпа, М. К. Жердєв, С. В. Лєвков
 
Том 18, № 2 (2009) ЗАСТОСУВАННЯ KVP – ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ПІВТОНОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ РЕГІСТРОВИХ СТРУКТУР Анотація   PDF
Г. Д. Дорощенков, С. В. Дусанюк, О. Г. Ігнатенко, Я. М. Бондарчук
 
Том 27, № 1 (2014) ЗАСТОСУВАННЯ KVP-ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА TDM-УЩІЛЬНЕННЯ ДЛЯ СТИСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕДАВАННІ ЧЕРЕЗ ПАРАЛЕЛЬНІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ІНТЕРФЕЙСИ Анотація   PDF
В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський, В. В. Мороз
 
Том 20, № 2 (2010) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОКЕРОВАНОГО СВІТЛОРОЗСІЮВАННЯ В НЕМАТИКО-ХОЛЕСТЕРИЧНИХ СУМІШАХ ДЛЯ ЗАСОБІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
З. Ю. Готра, А. В. Фечан, О. Є. Сушинський, Г. І. Барило, В. В. Левенець, А. М. Рудий
 
Том 18, № 2 (2009) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЧАСОВОГО МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ ОПТИЧНИХ СИГНАЛІВ В СИСТЕМАХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ Анотація   PDF (Русский)
О. Г. Натрошвили, В. П. Кожемяко, А. И. Прангишвили
 
Том 22, № 2 (2011) ЗАСТОСУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ МОДУЛЯЦІЇ ОСВІТЛЕННЯ У ОПТИЧНОМУ МІКРОСКОПІ Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Боровицкий, В. В. Черная
 
Том 25, № 1 (2013) ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ АЗИМУТІВ ЛАЗЕРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПЛІВОК ПЛАЗМИ КРОВІ У ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЇ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ Анотація   PDF
О. В. Дроненко, К. О. Радченко, І. В. Котлоченко
 
Том 26, № 2 (2013) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ В МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ІЗ РОЗПОДІЛЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ Анотація   PDF
В. П. Кожем‘яко, В. І. Маліновський, Я. І. Ярославський
 
Том 24, № 2 (2012) ЗМІНА ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХОЛЕСТЕРИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛІВ ПІД ВПЛИВОМ НАНОРОЗМІРНИХ ДОМІШОК Анотація   PDF
З. М. Микитюк, А. В. Фечан, О. Й. Сушинський, О. Й. Шимчишин, В. І. Коцун
 
Том 23, № 1 (2012) ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДАЮЩЕГО И ПРИЕМНОГО ОПТОЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ Анотація   PDF (Русский)
Б. Г. Ибрагимов, И. М. Мамедов
 
Том 17, № 1 (2009) КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ІНТЕГРАЛЬНИХ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ МОВИ І ДАНИХ Анотація   PDF (Русский)
В. Ш. Фейзиев
 
Том 16, № 2 (2008) КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ТЕОРІЇ ГРАФІВ Анотація   PDF
В. В. Войтко, С. В. Бевз, С. М. Бурбело, О. В. Гавенко
 
Том 20, № 2 (2010) КОМП'ЮТЕРНІ МОДЕЛІ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ТА ПРИЛАДІВ ДЛЯ ЕНДОВАЗАЛЬНОЇ ЛАЗЕРНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ Анотація   PDF
В. П. Кожем'яко, В. В. Мороз
 
Том 30, № 2 (2015) Комп'ютерне моделювання процесу паралельного оброблення зображень на основі технологій Openmp та Nvidia Cuda Анотація   PDF
А. А. Яровий, О. О. Кулик, І. Р. Арсенюк
 
Том 20, № 2 (2010) КОМПАКТНА ОПТОЕЛЕКТРОННА РЕАЛІЗАЦІЯ ІМПУЛЬСНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ Анотація   PDF
О. К. Колесницкий, І. В. Бокоцей
 
126 - 150 з 427 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>