Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 26, № 2 (2013) КОМПЛЕКСНА МОРФОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Анотація   PDF
Н. В. Коменда
 
Том 16, № 2 (2008) КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ПЛАНАМИ МАГІСТРАТУРИ Анотація   PDF
C. В. Юхимчук, С. М. Бурбело, С. В. Бевз, Н. Ф. Кузьміна, С. В. Хрущак
 
Том 16, № 2 (2008) КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ Анотація   PDF
В. П. Кожем’яко, В. З. Свиридюк, Б. П. Олійніченко
 
Том 28, № 2 (2014) Концептуальна модель багаторівневої паралельно-ієрархічної мережі Анотація   PDF (Русский)
Л. I. Тимченко, А. А. Яровий, С. В. Наконечна, Н. І. Кокряцька
 
Том 16, № 2 (2008) КОНЦЕПЦІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СПЕЦПРОЦЕСОРІВ ДЛЯ ІТЕРАЦІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ Анотація   PDF
Н. І. Заболотна, І. В. Мусійчук, С. В. Костюк
 
Том 20, № 2 (2010) КОНЦЕПЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДОСКОНАЛОЇ ФОРМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ КРЕСТЕНСОНА ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF
М. Касянчук
 
Том 18, № 2 (2009) КОРИГОВАНІ І НЕКОРИГОВАНІ ПОХИБКИ БАГАТОРОЗРЯДНИХ ПФІ, ЩО САМОКАЛІБРУЮТЬСЯ, З ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ Анотація   PDF
О. Д. Азаров, О. В. Кадук, О. В. Дудник
 
Том 16, № 2 (2008) КУЗЬМИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 85 лет Анотація   PDF (Русский)
Редакційна колегія
 
Том 18, № 2 (2009) ЛАЗЕРИ З РОЗПОДІЛЕНИМ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ НА ОСНОВІ ХОЛЕСТЕРИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛІВ ЯК ПЕРВИННІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ СЕНСОРІВ ПАРИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Анотація   PDF
З. Ю Готра, З. М. Микитюк, А. В. Фечан, О. Й. Ясиновська, А. В. Вараниця
 
Том 24, № 2 (2012) ЛАЗЕРИ ПОВЕРХНЕВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ВЕРТИКАЛЬНИМ ОБ’ЄМНИМ РЕЗОНАТОРОМ ДЛЯ ПОБУДОВИ МАСИВІВ ОПТОЕЛЕКТРОННОЇ ПАМ’ЯТІ Анотація   PDF
Г. Л. Лисенко, Д. С. Костюченко
 
Том 21, № 1 (2011) ЛОГІКО-ЧАСОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І СИНТЕЗ КЕРУЮЧИХ АВТОМАТІВ – СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ЗАСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація   PDF
В. П. Кожем'ко, С. В. Дусанюк, Г. Д. Дорощенков
 
Том 24, № 2 (2012) ЛОКАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ МЕРЕЖІ НА НОВІТНІХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЯХ ІЗ СПЕКТРОТРАНСФОРМАТОРНИМ ЖИВЛЕННЯМ Анотація   PDF
В. П. Кожем'яко, В. І. Маліновський, Я. І. Ярославський, В. В. Мороз, О. О. Штельмах
 
Том 20, № 2 (2010) МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ГУСТИНИ ОПТИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ З АКТИВНИМ ІНДУКТИВНИМ ЕЛЕМЕНТОМ Анотація   PDF
В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Ільченко
 
Том 26, № 2 (2013) МІКРОКОНТРОЛЕРНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ЛАМП РОЗЖАРЮВАННЯ Анотація   PDF
А. В. Антонов, К. О. Коваль, І. І. Іваненко, В. А. Барчук
 
Том 18, № 2 (2009) МІРА ВІДСТАНІ ЗАБЕЗПЕЧУЮЧА ІНВАРІАНТНІСТЬ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ДО МАСШТАБНИХ ЗМІН ЇХ ЗОБРАЖЕНЬ В СИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ Анотація   PDF (Русский)
Т. Ч. Алиев
 
Том 17, № 1 (2009) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЖИТЕРУ У ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
Г. Г. Бортник, М. В. Васильківський, В. А. Челоян
 
Том 17, № 1 (2009) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МІКРОЕЛЕКТРОННОГО ЧАСТОТНОГО СЕНСОРА ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Анотація   PDF
О. В. Осадчук, А. О. Семенов, В. К. Задорожний
 
Том 28, № 2 (2014) Математична модель обробки патологій очного дна Анотація   PDF
В. П. Кожем’яко, Т. А. Мартьянова
 
Том 23, № 1 (2012) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИЧНОГО ДАТЧИКА НАЯВНОСТІ ВОДИ У МОЛОЦІ Анотація   PDF
П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь
 
Том 27, № 1 (2014) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СЕНСОРУ ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ СТРУКТУРИ МЕТАЛ-ПІРОЕЛЕКТРИК-НАПІВПРОВІДНИК Анотація   PDF
О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Жагловська, Р. І. Безносюк
 
Том 32, № 2 (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕНОСУ ВИПРОМІНЮВАННЯ У БАГАТОШАРОВИХ НЕОДНОРІДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ДЛЯ ЗАДАЧ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ Анотація   PDF
С. М. Кватернюк
 
Том 17, № 1 (2009) МАТЕМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГРАНИЧНОГО УЩІЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В КВАНТРОННИХ СТРУКТУРАХ НЕКОГЕРЕНТНИХ ПРОЦЕСОРІВ Анотація   PDF
В. П. Кожем’яко, Н. В. Сачанюк-Кавецька, В. П. Майданюк, О. В. Кириченко
 
Том 29, № 1 (2015) Медичне застосування оптичного волокна: огляд сучасного стану розвитку волоконно-оптичних сенсорів Анотація   PDF
В. О. Катан, Г. В. Нечипоренко, А. О. Кобернік, М. О. Мельник, А. Р. Агаджанян
 
Том 22, № 2 (2011) МЕРА РАССТОЯНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ ПО ИХ ВТОРИЧНЫМ ПРИЗНАКАМ ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ДИСКРЕТНОГО КОСИНУСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ Анотація   PDF (Русский)
Р. К. Мамедов, А. С. Муталлимова, Т. Ч. Алиев
 
Том 31, № 1 (2016) МЕТОД ІТЕРАЦІЙНОГО РОЗРАХУНКУ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ФАЗОВИХ МАП ДЛЯ СИСТЕМ БАГАТОХВИЛЬОВОЇ ЦИФРОВОЇ ГОЛОГРАФІЇ Анотація   PDF
Р. Ю. Довгалюк
 
151 - 175 з 427 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>