Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 27, № 1 (2014) МОДЕЛЬ ПОГЛИНАННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННОГО НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ТРАНСПАРАНТА З ДВОХВИЛЬОВИМ КЕРУВАННЯМ Анотація   PDF
Г. Л. Лисенко, І. В. Мялківська
 
Том 18, № 2 (2009) МОДЕЛЬ "ШВИДКОГО НЕЙРОНА" З ОБРОБКОЮ ДАНИХ ЗА ПРИНЦИПОМ РІЗНЕЦЕВИХ ЗРІЗІВ Анотація   PDF (Русский)
В. П. Кожемяко, Т. Б. Мартынюк, Л. М. Куперштейн
 
Том 29, № 1 (2015) Моделювання впливу поверхневих умов та зовнішніх полів на параметр порядку рідких кристалів Анотація   PDF
Ю. В. Баштик, О. В. Бойко, А. В. Фечан, О. В. Чабан
 
Том 26, № 2 (2013) МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ВІДОБРАЖЕННЯ НУЛІВ/ПОЛЮСІВ Анотація   PDF
В. С. Коновал, В. І. Мороз
 
Том 18, № 2 (2009) МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО СПЕКТРОПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ОПТИЧНО М’ЯКИХ ЧАСТИНОК ПОЛІДИСПЕРСНИХ БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ Анотація   PDF
В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, А. П. Іванов, В. В. Барун
 
Том 18, № 2 (2009) МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО БЛОЧНОГО МЕТОДУ МНОЖЕННЯ МАТРИЦЬ У ФОРМІ З ПЛАВАЮЧОЮ КОМОЮ В ОПТОЕЛЕКТРОННОМУ СПЕЦОБЧИСЛЮВАЧІ Анотація   PDF
Н. І. Заболотна, О. В. Дроненко
 
Том 25, № 1 (2013) Моделювання подій в відеопотоці за допомогою стохастичних мереж Петрі Анотація   PDF (Русский)
С. Г. Антощук, Н. А. Годовиченко
 
Том 30, № 2 (2015) Моделювання процесів розповсюдження сигналів в оптичних волокнах за вдосконаленим методом двоххвилевого передавання інформації Анотація   PDF
В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський, Я. І. Ярославький, Г. С. Колесник
 
Том 16, № 2 (2008) МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЛІДАРА КОМБІНАЦІЙНОГО РОЗСІЯННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ Анотація   PDF
В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, С. М. Кватернюк
 
Том 16, № 2 (2008) МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Н. І. Черняк
 
Том 21, № 1 (2011) МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ БАГАТОШАРОВИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ З ДЕТЕРМІНОВАНИМИ РОЗПОДІЛАМИ ОРІЄНТАЦІЙНИХ ТА ФАЗОВИХ ПАРАМЕТРІВ Анотація   PDF
Н. І. Заболотна, В. В. Шолота, Ю. Ю. Левандовська, О. Д. Вербовецька
 
Том 27, № 1 (2014) МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ДІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА БІОТКАНИНУ Анотація   PDF
С. Є. Тужанський, Т. Ю. Позднякова, О. М. Сахно
 
Том 27, № 1 (2014) МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ДІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА БІОТКАНИНУ Анотація   PDF
С. Є. Тужанський, Т. Ю. Позднякова, О. М. Сахно
 
Том 15, № 1 (2008) МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРЕДОВИЩА MATLAB Анотація   PDF
А. Я. Кулик, В. В. Кабачій, І. В. Васильєв
 
Том 17, № 1 (2009) МОДИФІКОВАНІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ СПЛАЙНИ Анотація   PDF
Р. Н. Квєтний, В. Ю. Дементьєв
 
Том 28, № 2 (2014) Мультиканальна відкрита атмосферна оптична система зв’язку Анотація   PDF
В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський, А. В. Клепіковський, В. П. Нездоровін, Я. І. Ярославський, Л. В. Кузьменко
 
Том 29, № 1 (2015) Мультиспектральний телевізійний вимірювальний контроль екологічного стану водних об’єктів за параметрами фітопланктону Анотація   PDF
В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, А. О. Слободянюк, Я. І. Безусяк
 
Том 27, № 1 (2014) МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ДВОВИМІРНОЇ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ТА АНАЛІЗУ АНІЗОТРОПНОЇ СТРУКТУРИ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН Анотація   PDF
Н. І. Заболотна, К. О. Радченко
 
Том 23, № 1 (2012) МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СЕНСОР НА ІНТЕГРАЛЬНІЙ МАГНІТОТРАНЗИСТОРНІЙ СТРУКТУРІ Анотація   PDF
З. Ю. Готра, Р. Л. Голяка, І. М. Годинюк, Т. А. Марусенкова, В. Ю. Ільканич
 
Том 20, № 2 (2010) МЮЛЛЕР-МАТРИЧНА ДВОВИМІРНА ТОМОГРАФІЯ БАГАТОШАРОВИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН І РІДИН Анотація   PDF
О. Г. Ушенко, Н. І. Заболотна
 
Том 20, № 2 (2010) НАДІЙНІСТЬ ОПТИЧНИХ КІЛЬЦЕВИХ МЕРЕЖ Анотація   PDF
С. М. Цирульник, С. І. Перевозніков, В. І. Роптнов, О. В. Ропатнов
 
Том 23, № 1 (2012) НАНОКАРБІДНІ ПРОЦЕСИ ПРИ МОС-ЕПІТАКСІЇ ІІІ-НІТРИДНИХ СТРУКТУР Анотація   PDF (Русский)
В. І. Осинський, Н. М. Ляхова, І. В. Масол, В. П. Грунянская, П. В. Деминський, Н. О. Суховий, В. В. Стоніс, В. І. Глотов
 
Том 17, № 1 (2009) НАНОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ МОДУЛІВ ДЛЯ ОКО-ПРОЦЕСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК Анотація   PDF
Р. М. Новицький, О. А. Іванов, Н. І. Тодорашко
 
Том 29, № 1 (2015) Невизначеність результатів випробувань Анотація   PDF
М. В. Архирей, О. Б. Іванець, А. В. Христенко, О. В. Діхтярук
 
Том 20, № 2 (2010) НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОМП'ЮТЕРНИХ АТАК Анотація   PDF
М. П. Комар
 
201 - 225 з 427 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>