Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Ця стаття не була раніше опублікована, а також не представлена для розгляду і публікації в іншому журналі (інакше поясніть це у примітках для Редактора).
  • Запропонований матеріал представлений у форматі Openoffice, Microsoft Word, RTF або Wordperfect.
  • Інтернет-посилання представлені у вигляді повних URL.
  • Текст набраний з одинарним міжрядковим інтервалом, шрифт Times New Roman, 12 pt; для виділення акцентів використовується курсив, а не підкреслення (крім інтернет-посилань); всі ілюстрації, графіки й таблиці розташовані в тексті там, де потрібно за змістом (а не в кінці документа).
  • Текст відповідає стилістичним і бібліографічним вимогам Керівництва для Авторів, розташованого в розділі "Про нас".
  • Були видалені імена авторів із заголовка статті та виконані інші вимоги документа Забезпечення Анонімності при рецензуванні.

Положення про конфіденційність

Імена та адреси, вказані вами при реєстрації на цьому сайті, будуть використані виключно для технічних цілей: контакту з Вами або з рецензентами (редакторами) в процесі підготовки Вашої статті до публікації. Вони в жодному разі не будуть надаватися іншим особам та організаціям.