ІНТЕРКАЛЯЦІЙНИЙ НИЗЬКОЕНТРОПІЙНИЙ ФОТОСИНТЕЗ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО АКУМУЛЮВАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

  • Ф. О. Іващишин Національний університет „Львівська політехніка”
  • Б. П. Бахматюк Національний університет „Львівська політехніка”
  • І. І. Григорчак Національний університет „Львівська політехніка”
  • Н. В. Волинська Національний університет „Львівська політехніка”

Анотація

В роботі основну увагу приділено можливості акумулювання перетвореної сонячної енергії за допомогою інтеркаляційних процесів, а саме – деінтеркаляцією при освітленні інтеркальованого катіонами напівпровідника n – типу провідності і інтеркаляцією їх у напівпровідник p –типу. Представлено енергетичну діаграму інтеркаляційного фотострумоутворення та накопичення перетвореної енергії.

Біографії авторів

Ф. О. Іващишин, Національний університет „Львівська політехніка”
аспірант кафедри прикладної фізики та інженерного матеріалознавства
Б. П. Бахматюк, Національний університет „Львівська політехніка”
к.х.н., провідний науковий співробітник кафедри прикладної фізики та інженерного матеріалознавства
І. І. Григорчак, Національний університет „Львівська політехніка”
д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії молекулярної фізики та нано-енергетики
Як цитувати
[1]
Ф. О. Іващишин, Б. П. Бахматюк, І. І. Григорчак, і Н. В. Волинська, ІНТЕРКАЛЯЦІЙНИЙ НИЗЬКОЕНТРОПІЙНИЙ ФОТОСИНТЕЗ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО АКУМУЛЮВАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ОЕІЕТ, vol 17, no 1, pp 180-186, 1.
Розділ
Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу