ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПІТИНГОВОЇ КОРОЗІЇ НА ПОВЕРХНІ ЗРАЗКА ПІД ДІЄЮ ВТОМНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МЕТОДОМ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ СПЕКЛ-КОРЕЛЯЦІЇ

  • Л. Ф. Франкевич Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
  • Л. І. Муравський Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Анотація

Для оцінки мікропошкоджуваності матеріалу та зародження тріщин в околі пітингів на циклічно деформованій металевій поверхні запропоновано нову методику, яка ґрунтується на техніці просторово-часової спекл-кореляції. Методика дозволяє отримувати послідовні зображення локалізованої ділянки навколо пітингу в реальному часі і цифровій формі. Розроблене програмне забезпечення дає можливість визначити лінійні розміри пошкодження і індентифікувати стадії процесу, що вивчається.

Біографії авторів

Л. Ф. Франкевич, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
аспірант, інженер
Л. І. Муравський, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
д.т.н., проф., завідувач відділу
Як цитувати
[1]
Л. Ф. Франкевич і Л. І. Муравський, ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПІТИНГОВОЇ КОРОЗІЇ НА ПОВЕРХНІ ЗРАЗКА ПІД ДІЄЮ ВТОМНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МЕТОДОМ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ СПЕКЛ-КОРЕЛЯЦІЇ, ОЕІЕТ, vol 17, № 1, с. 193-196, 1.
Розділ
Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу